Jejak Tokoh : Mustafa Sa‘id al-Khin (1922-2008M) : Ulamak Usul Fiqh Terkemuka dari Syria.

Nama penuhnya ialah Mustafa bin Sa‘id bin Mahmud al-Khin al-Syafi’i al-Maydani al-Damasyqi. Beliau dilahirkan pada tahun 1922M.  Bapanya Sa‘id al-Khin adalah penghulu di daerah Maydan, Damsyik dan Mustafa adalah anak ke 11 daripada 18 orang adik beradik. Pada usia lapan tahun beliau telah memasuki sekolah peringkat rendah dengan menghafal al-Quran dan kemudian memasuki sekolah al-Jam‘iyyah al-Ghara’ dan guru besarnya ialah Muhammad Hasan Habannakah. Pada masa ini, terserlah kecerdikannya dan beliau belajar matematik daripada guru khas yang mengajarnya. Pada masa tahun 1931, beliau mula mengikuti bapanya untuk belajar halaqah yang dikendalikan oleh Hasan Habannakah di Masjid Manjak. Hasan Habannakah mengajar di masjid tersebut kepada orang ramai selepas waktu Isya’ dan kepada pelajar pada waktu pagi sehingga Zuhur. Di sini gurunya Husain Khitab mengenali kecerdikannya kerana dapat menghafal 50 hadith dalam satu hari. Lalu gurunya berpesan kepada keluarga Mustafa agar memberi perhatian kepada pendidikan kepadanya. (Mahyuddin Dib Mistu, 2001,  hal. 14) Pada mulanya beliau belajar bersama-sama dengan orang tua selepas solat Isya’ tetapi setelah mengetahui minat dan kecerdikan maka ia telah memasuki sekolah pada waktu pagi yang dikendalikan oleh Hassan Habannakah.

Beliau meneruskan pengajian di Maahad Tawjiyyah al-Islami bertempat di Masjid Manjak. Maahad ini merupakan sekolah terbuka yang tidak terikat dengan  masa tertentu atau sijil. Antara rakan yang belajar bersamanya seperti Abdul Rahman Hasan Habannakah dan Muhamad Hamawi. Pada peringkat ini, beliau mendapat didikan terus daripada Hasan Habannakah dengan belajar feqah, hadith, tafsir dan lain-lain. Pada malam Jumaat mereka belajar sirah dari kitab al-Syifa’ karangan Kadi ‘Iyad. Pada hari Jumaat, mereka bertukar-tukar untuk memberi khutbah di masjid di sekitar Maydan dan khutbah itu ditulis oleh mereka sendiri. Ini memberi pengalaman dan mendidik sehingga menjadi pengkhutbah yang memberi kesan kepada pendengar. (Mahyuddin Dib Mistu, 2001,  hal. 20)

"Laman Ilmu Yang Terbaik"

Di Maahad ini juga, guru mereka Hassan Habannakah mengalakkan mereka untuk menziarahi para ulamak seperti Badaruddin al-Hasani, Ali al-Duqr, Sa‘id al-Burhani dan lain-lain. Ulamak-ulamak tersebut telah memberi kesan kepada pembentukan peribadi dan kerohanian jiwanya. Pada usia 20 tahun, beliau telah mengajar di Maahad al-Tawjiyyah al-Islamiah di Masjid Manjak dalam subjek Matematik pada peringkat rendah. Beliau juga mengajar subjek karangan (al-Insya’), nahu dan ulum syariah. (Mahyuddin Dib Mistu, 2001,  hal. 31)

Pada tahun 1949, beliau memasuki al-Azhar kerana pihak Kementerian Pendidikan Syria memerlukan guru-guru untuk pendidikan Islam. Oleh itu, beberapa pelajar Hasan Habnnakah telah terpilih mengikuti dan menyambung pelajaran di peringkat sarjana muda. Beliau memasuki al-Azhar pada tahun ketiga dan bergraduan pada tahun 1952. Setelah memperolehi ijazah, beliau berkhidmat sebagai guru pendidikan Islam di Halab selama dua tahun. Kemudian beliau kembali ke Damsyik dan menjadi guru di Maktab perguruan.  Di samping itu, beliau menjadi mengajar beberapa subjek di Universiti Damsyik iaitu dari tahun 1955-1962. Pada tahun 1962 sehingga 1966, beliau mengajar di Universiti Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Setelah itu, kembali ke Damsyik dan menjadi guru sehinggalah beliau menyambung pelajaran ke peringkat Ph.D di al-Azhar. Dalam bidang pendidikan, Mustafa telah memberi sumbangan kepada tiga bidang iaitu dalam membuat silibus pendidikan, membuat buku-buku teks dan membuat soalan peperiksaan. Mustafa telah membuat sukatan subjek ulum syariah bagi sekolah menengah agama di bawah kementerian pendidikan. Sukatan tersebut masih digunakan sehingga sekarang.  Beliau juga membuat sukatan pada peringkat rendah dan menengah di Maahad Abu Nur.

Beliau juga bertanggungjawab membuat buku-buku teks dan telah mengarang 20 buah buku teks berkaitan dengan akidah, tafsir dan feqah al-Syafi’i. Beliau juga merupakan ketua lujnah pembuat soalan bagi peringkat Kementerian Pendidikan Syria. Al-Azhar telah membuat keputusan bahawa graduan  dari kuliah-kuliah di al-Azhar yang telah berpengalaman mengajar lima tahun  di peringkat universiti, adalah layak untuk mendaftar untuk membuat Ph.D. Mustafa telah mendaftar Ph.D dengan tajuk “Kesan Perbezaan kaedah-kaedah usul dalam perbezaan pandangan para fuqaha” dan berjaya memperolehi Ph.D pada tahun 1971.

Setelah memperolehi Ph.D, beliau menjadi pensyarah dan ketua Jabatan Akidah di Universiti Damsyik. Di samping itu, beliau mengajar subjek pedagogi pendidikan Islam di Fakulti Syariah sehingga pencen pada tahun 1983. Beliau juga telah membuat buku teks pada peringkat universiti iaitu tafsir untuk tahun ketiga, Feqah Muamalat untuk tahun empat dan Asas-Asas Akidah untuk tahun dua. (Mahyuddin Dib Mistu,2001,  hal. 45) Setelah pencen, beliau pergi ke Arab Saudi dan menjadi pensyarah di Fakulti Syariah di Universiti Imam Muhamad Saud dan kemudian dilantik sebagai professor di Fakulti Pendidikan.

Semasa berada di Arab Saudi iaitu dari tahun 1984 sehingga tahun 1992, beliau telah menyelia pelajar Ph.D dan juga menjadi pemeriksa pada peringkat tersebut. Sejak tahun 1993, beliau mengajar di peringkat Tinggi di Maahad Abu Nur, peringkat tinggi merupakan program berkembar dengan Universiti Ummu Darman, Sudan. Di samping itu, beliau mengajar di Maahad Fatah, Damsyik dalam subjek Usul Fiqh.

Beliau juga mengajar di masjid-masjid di waktu pagi dan petang. (Mahyuddin Dib Mistu,2001,  hal. 45) Beliau  meninggal dunia pada 23 Muharram 1429 bersamaan 2 Februari 2008 pada di masjid Hasan , Maydan, Damsyik ketika berusia 88 tahun. Beliau meninggal selepas solat Jumaat di masjid tersebut dan dikebumikan pada hari berikutnya. (www.alukah.net, tarikh akses 18 September 2009) Pada 9 Februari 2008, Maahad Fatah al-Islami telah mengadakan majlis Ta’bin kepada beliau yang dihadiri oleh ulamak-ulamak seperti Wahbah al-Zuhaili, Abdul Karim Rajih, Nurudin Atar, Hisyam al-Burhani dan Abdul Fatah Bazam. (www.al-fatihonline.com, tarikh akses 18 September 2009)

Penulisan

Penulisannya ini terbahagi kepada 5 kategori iaitu :
i.    Buku tulisannya sendiri
ii.   Buku tulisan bersama
iii.  Tahqiq (Suntingan) buku (perseorangan)
iv.  Suntingan buku (Bersama)
v.   Buku-buku teks Universiti

Uslub penulisannya adalah mudah dan terang dan setiap tajuk didatangkan dalil yang menyokong pandangan tersebut. Penulisannya jauh dari perkataan-perkataan yang susah dan pelik.

Moga diberi kesempatan untuk ber-Talaqqi sebegini...

Antara buku terpenting karangannya yang juga merupakan tesis Ph.D di al-Azhar iaitu:

1.Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa‘id  al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-fuqaha’ (Kesan Perbezaan kaedah-kaedah usul dalam perbezaan pandangan para Fuqaha)

Buku ini merupakan tesis Ph.D yang dikemukakan di Universiti al-Azhar pada tahun 1971. Buku ini diterbitkan oleh Muassasah al-Risalah pada tahun 1972 dan sehingga tahun 1997 sebanyak 7 kali cetakan. Buku ini menerangkan kesan perbezaan  pada kaedah-kaedah usul dalam perbezaan pandangan para fuqaha. Dalam buku ini, penulis telah menerangkan mengenai perbezaan yang baik dalam hukum cabangan tetapi bersepakat dalam perkara asas dan perbezaan yang tercela yang berasaskan kepada hawa nafsu dan takwil yang menyeleweng.

Buku ini juga membongkar antara golongan yang menyeru kepada tidak mahu kepada mazhab dengan golongan yang berpegang kepada mazhab yang sempit dan juga mengetahui pemikiran pandangan para fuqaha terhadap teks-teks yang dipegang. Oleh itu, ia dapat mengetahui mengenai asas isu dan hujah tersebut. (Mahyuddin Dib Mistu,2001,  hal. 56)

Buku ini menjadi rujukan utama pada peringkat pengajian tinggi dalam Usul Fiqh. Buku ini menjelaskan dan membuktikan manhaj para ulamak terdahulu dalam mengeluarkan hukum adalah berteraskan kepada kaedah yang benar dan jauh daripada hawa nafsu dan takwil yang menyeleweng. Antara topik utama dalam buku ini ialah:

Dalam pendahuluan menerangkan perkembangan perbezaan di antara fuqaha dan sebab-sebabnya. Bab pertama membicarakan kaedah-kaedah usul yang utama  dari segi dalil dalam mengeluarkan hukum dan kaedah yang berbeza yang menyebabkan perbezaan dalam masalah cabangan.

Dalam buku ini, penulis membicarakan mengenai al-Amr wa nahi (suruhan dan tegahan) , ijmak dan qias dan dalil-dali yang menjadi perbezaan di kalangan para fuqaha seperti kata-kata sahabat (qawl al-Sahabi), al-Masalih al-Mursalah, al-Istishab dan pelaksanaan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 14)

Penulis juga menerangkan sebab-sebab pertumbuhan perbezaan khilaf di kalangan fuqaha iaitu :
i.    Perbezaan qiraat seperti firman Allah :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali” (al-Ma’idah, ayat 6) Qiraat Nafi’, Ibn Amar dan al-Kasa’i membaca dengan Arjalikum dengan Nasab (fathah/baris atas) sementara qiraat Ibn Kathir, Abu Amru dan Hamzah membaca dengan baris bawah (jar). Perbezaan qiraat menyebabkan perbezaan hukum.

Qiraat yang membaca dengan nasab mengatakan ia wajib basuh kedua-dua  kaki dan qiraat dengan membaca jar wajib menyapunya sahaja. Ibn Abbas dan Malik bin Anas mengatakan dengan menyapu sahaja sementara golongan ahli Zahir menyebutkan bahawa wajib mengabungkan antara sapu dan basuh berdasarkan kepada kedua-dua qiraat tersebut. Ibn Jarir al-Tabari menyebutkan bahawa orang yang berwuduk boleh memilih sama ada hendak basuh atau sapu. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 41)

ii. Tidak memahami hadith secara keseluruhan kerana para sahabat mempunyai pelbagai kategori dalam periwayatan hadith seperti sahnya puasa bagi orang yang berjunub ketika masuk waktu Subuh. Abu Hurairah menyebutkan bahawa orang yang berjunub pada waktu subuh tidak harus berpuasa. Perkara ini kerana ada hadith yang Rasulullah s.a.w. menyuruh para sahabat berpuasa walaupun berjunub pada waktu Subuh. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 47)

iii.  Keraguan dalam mensabitkan hadith seperti hadith tentang tayammum ketika tiada air atau tidak berupaya menggunakan air. Umar al-Khatab berpendapat tayammum tidak boleh digunakan untuk mandi hadas dan perlu menunggu sehingga ada air walaupun memakan masa yang lama. Sementara Ammar bin Yassir menyebutkan pernah ketika  ia berjunub lalu Rasulullah s.a.w. mengharuskan ia bertayammum. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 56)

iv.  Perbezaan dalam memahami teks dan penafsirannya seperti pembahagian tanah-tanah kepada tentera yang mana pendapat Saidina Umar al-Khatab bahawa tanah-tanah kekal kepada pemiliknya semasa pembukaan di Iraq (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 65).

vi.   Persamaan dalam lafaz yang mana satu lafaz mempunyai pelbagai makna. Contohnya makna “Qada” ada yang bermakna hukum (al-Nisa’, ayat 65), suruhan (al-Isra’ 23) dan ada juga bermakna mengetahui (al-Isra’, ayat 4) (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 71).

vii. Perbezaan dalil (ta‘arud al-Adillah) seperti pandangan  Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad yang mengharamkan berkahwin ketika dalam Ihram. Ini berdasarkan hadith daripada Uthman bin Affan bahawa Rasulullah s.a.w. melarang berkahwin dan mengahwinkan orang dalam ihram. Abu Hanifah mengharuskan berkahwin ketika Ihram berdasarkan hadith bahawa Rasulullah s.a.w.  berkahwin dengan Maimunah ketika dalam Ihram. (Mustafa al-Khin. 1994. hal. 97) Begitu juga dengan pendapat Syafi’i, Hanbali dan golongan ahli hadith bahawa air mani adalah bersih dan jika terkena pakaian boleh dipakai untuk solat tanpa membasuhnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan ia sebagai najis yang wajib dibasuh. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 109)
viii.    Tidak ada dalil tentang masalah tersebut seperti harta pusaka untuk datuk  bersama-sama dengan cucu-cucunya.
ix.    Perbezaan dalam Qawa’id Usuliah. (Mustafa al-Khin, 1994, hal. 117)

Bab kedua membicarakan kaedah-kaedah usul dari segi lafaz  dan kaedah-kaedah yang berbeza  yang menyebabkan perbezaan dalam masalah cabangan. Bab ketiga membicarakan kaedah-kaeah  yang berkaitan dengan amar maaruf dan mencegah mungkar  dan pebezaannya serta kesan perbezaan dalam masalah cabangan.

Bab keempat membicarakan kaedah-kaedah yang berbeza  padanya yang berkaitan dengan al-Quran sahaja atau al-sunnah sahaja dan kesan perbezaan tersebut dalam perkara cabangan. Bab kelima Ijmak dan qias dan kaedah-kaedah yang berbeza padanya  serta kesan perbezaan tersebut kepada perkara cabangan.
Bab keenam  mengenai dalil-dalil yang penting dalam perbezaan serta kesan perkara tersebut dalam perkara cabangan. Bab penutup membicarakan contoh-contoh perbezaan tersebut terutama dalam bab nikah.
Buku ini digunakan pada peringkat pengajian tinggi di Universiti al-Azhar dan universiti-unversiti lain seperti di Arab Saudi, India dan Malaysia.

Rujukan:
Mustafa al-Khin (1983), Mubadi al-‘Aqidah al-Islamiah, Damsyiq : Universiti Damsyiq.
Mustafa al-Khin (1984), Dirasat Tarikhiyyah li Fiqh wa Usuluhu,Damsyiq : Sharkah al-Muttahidah
Mustafa al-Khin (et.l) (2005), Manhaj Fiqh al-Syafi’i, (Terjemahan) Negeri Sembilan : Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
Mustafa al-Khin (1994), Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa‘id  al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha’, Beirut : Muasassah al-Risalah.

Sumber : http://www.mindamadani.my/content/view/245/2/

Advertisements

The New Chronology of Muslim Egyptian and Tunis Revivalism

Big congratulations to Egyptian and Tunis.

Every single your efforts are counted and being memorized without forgotten by the old and post modern world’s history in this new era of globalization. For sure, it is a signal and an alarm for another President or Prime Minister around the world.

Voices can make your paralyzed.

After 18 days (Egypt) and 19 days (Tunisia) make new “hometown” at Tahrir Square (Cairo) and Sidi Bouzid (Tunisia), finally, the dictatorship reign Husni “La” Mubarak and Zainal “Laisa” Abidin Ali was ended from hero to  zero.

Here, I attached a pictoral of Egypt and Tunisia….

The power of protester's voices can rule out the Dictatorship Presidency
The Tank Arrested.
Mu'minah : Wake up...!!!
The children's right
The children's power

 

 

 

 

 

 

 

 

Tataaa Horse-ni..............
The Egyptian new hopes......Allahu Akbar!!!
The new wave of Tunis
"Look at me....I'm starving!"
"I pay my life for the next-gen"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:::Nightmare Holiday:::

Nota :

“Kepada pemimpin yang diberi kuasa, sedar dan faham akan kehendak rakyat (stakeholder). Jangan terlalu ghairah dan rakus makan khazanah bumi (kami). ”

Kecuali……………….

Bersedia dan rindu akan suasana ini….

Gelombang suara rakyat...........

Answer to Richard Dawkins’s Book

Read to Counter

 

Source : Dr. Hamza Tzortzis.

When I picked up “The God Delusion” by Richard Dawkins, I was expecting to encounter new reasons put forward to form a positive case for the Atheist worldview, but I have to say that I was disappointed. What I read were rehashed, incoherent arguments that made me realize that Richard Dawkins is not very well read in philosophy. In light of this I thought it would be useful to respond to his main arguments in the following way:

1. Respond to what Dawkins considers his central argument;
2. Respond to what Philosophers consider his best argument.

Responding to what Dawkins considers his central argument

On pages 157-158 of “The God Delusion,” Dawkins summarises what he calls “the central argument of my book”:

1. One of the greatest challenges to the human intellect has been to explain how the complex, improbable appearance of design in the universe arises.
2. The natural temptation is to attribute the appearance of design to actual design itself.
3. The temptation is a false one because the designer hypothesis immediately raises the larger problem of who designed the designer.
4. The most ingenious and powerful explanation is Darwinism evolution by natural selection and we don’t have an equivalent explanation for physics.
5. We should not give up the hope of a better explanation arising in physics, something as powerful as Darwinism is for biology.

God almost certainly does not exist.

Preliminary Note

Before I go into Dawkins’ main points, I would like to address his conclusion “God almost certainly does not exist.” My main issue is – how does he conclude that God doesn’t exist from the above statements? It seems to me that his conclusion just jumps out of thin air, to infer that God does not exist just shows how invalid his argument is. It seems to me that the only delusion is Dawkins’ conviction that his argument is “a very serious argument against God’s existence.”

If we could conclude anything from Dawkins’ argument it would be that we should not infer that God exists based on the design of the universe. However, even if that is true, it doesn’t mean that God doesn’t exist; we can believe in God’s existence from other arguments, which include:

• The argument from morality;
• The miracle of the Qur’an;
• The cosmological argument;
• The argument from personal experience;
• The argument from consciousness.

If we were to accept all of Dawkins’ statements, it would not be enough to reject the idea that God exists, and it certainly does not provide a case for Atheism. However, many of his statements are false. Let us take his statements and respond accordingly.

Statement #1: One of the greatest challenges to the human intellect has been to explain how the complex, improbable appearance of design in the universe arises.

I believe that it is only a challenge if you wish to take God out of the picture. It is indeed a challenge if you presume atheism to be true. However for someone who is reflective and thinks deeply about things, I think the simplest and the best explanation – with the greatest explanatory power – is that there is a supernatural designer. The next point will address why God makes sense of the design in the universe.

Statement #2: The natural temptation is to attribute the appearance of design to actual design itself.

This is not only a natural temptation but a rational conclusion brought to light based upon the fine-tuning of the initial conditions of the universe. Let me start off by presenting the premises of this argument:

1. The fine-tuning of the universe to permit life is due to physical necessity, chance, or design.
2. It is not due to physical necessity or chance.
3. Therefore, it is due to design.

Explaining Premise One

The existence of a life permitting universe is due to conditions that must have been fined-tuned to a degree that is literally incalculable. Take the following examples:

The Strength of Gravity & the Atomic Weak Force: Physicist P. C. W. Davies has calculated that a change in the strength of gravity or of the atomic weak force by only one part in 10100 would have prevented a life permitting universe.
Big Bang’s Low Entropy Condition: Roger Penrose of Oxford University has calculated that the odds of the Big Bang’s low entropy condition existing by chance are on the order of one out of 1010 (123). Penrose comments, “I cannot even recall seeing anything else in physics whose accuracy is known to approach, even remotely, a figure like one part in 1010 (123).”
Volume of the phase space of possible universes: Roger Penrose of Oxford University states “In order to produce a universe resembling the one in which we live, the Creator would have to aim for an absurdly tiny volume of the phase space of possible universes” Now, how tiny is this volume? According to Penrose the volume of the phase space would be 1/10 to the power of X which is 10123. This is smaller than the ratio of a Proton! This precision is much, much greater than the precision that would be required to hit an individual proton if the entire universe were a dartboard!There are only three possible explanations for the presence of the above fine tuning of the universe:

1. Physical necessity;
2. Chance;
3. Design.

Why it cannot be Physical Necessity

The first alternative seems extraordinarily implausible. There is just no physical reason why these constants and quantities should have the values they do. As P. C. W. Davies states:“Even if the laws of physics were unique, it doesn’t follow that the physical universe itself is unique…the laws of physics must be augmented by cosmic initial conditions…there is nothing in present ideas about ‘laws of initial conditions’ remotely to suggest that their consistency with the laws of physics would imply uniqueness. Far from it…it seems, then, that the physical universe does not have to be the way it is: it could have been otherwise.”

Additionally if anyone was to take the view that the fine-tuning of the universe to permit life is due to physical necessity that would mean that it would be impossible to have a universe not fit for life! However as can be seen by the examples above, a slight change of any of the values or constants would mean the universe could not permit life.

Why it cannot be Chance

 

Some people who do not understand the impossibility of the universe coming into being by chance exclaim, “It could have happened by chance!” However would they say chance explains how an elephant was sleeping in their garage overnight? Or how a 747 ended up parked in their garden?

Even after their irrational perspective is highlighted, they still hold on to the theory that the universe can exist due to chance. In response to this I would argue that it is not just about chance but something the theorists call “specified probability.” Specified probability is a probability that also conforms to an independent pattern. To illustrate this, imagine you have a monkey in a room for twenty-four hours, typing a way on your laptop. In the morning you enter the room and you see, “O Romeo, O Romeo, where art thou O Romeo? Deny thy father and deny thy name…” The monkey has miraculously written out a Shakespearian sonnet! What you may have expected is random words such as “house,” “car,” and “apple.” However, in this case not only have you seen the improbability of typing intelligible English words – but they also conform to the independent pattern of English grammar! This is the same case with accepting that the fine-tuning of the universe to permit life was just by chance.

It must be Design

Since premises one and two are true, it follows that supernatural design is the most reasonable explanation for the fine-tuning of the universe to permit life.

Statement #3: The temptation is a false one because the designer hypothesis immediately raises the larger problem of who designed the designer.

The above statement, which is a contention to the design argument is flawed for two main reasons. First, anyone with a basic understanding of the philosophy of science will conclude that in the inference to the best explanation, the best explanation does not require an explanation! The following example illustrates this point.Imagine 500 years from now, a group of archaeologists start digging in London’s Hyde Park only to find parts of a car and a bus. They would be completely justified in inferring that these finds were not the result of sedimentation and metamorphosis but products of an unknown civilization. However if some skeptics were to argue that we cannot make such inferences because we do not know anything about this civilization, how they lived and who created them, would that make the archaeologists conclusions untrue? Of course not!

Second, if we take this contention seriously it could undermine the very foundations of science and philosophy themselves. If we require an explanation for the basic assumptions of science, for example that the external world exists, where do you think our level of scientific progress would be?

Additionally if we were to apply this type of question to every attempt at explaining the explanation, we would end up with an infinite regression of explanations. And an infinite regression of explanations would defeat the whole purpose of science in the first place – which is to provide an explanation!

A Note on Rejecting the Supernatural

 

Dawkins’ also rejects a supernatural designer because he thinks, as an explanation, it lack explanatory power; in other words, no advance is made. He raises this objection because he feels that a supernatural designer is just as complex as design. However Dawkins’ objection is problematic as he assumes that a supernatural designer is as complex as the universe. But a supernatural designer, in other words God, is one of the simplest concepts understood by all. This opinion is expressed by many Philosophers including the famous atheist turned theist Professor Anthony Flew.

Dawkins’ other assumption is that God is made of many parts; however, God is immaterial, transcendent and one. Just because God can do complex things does not make him complex, it seems to me that Dawkins confuses ability with nature. In other words, just because God can do complex things (such as creating the universe) it does not make His nature complex.

So it stands to reason that God is the simplest, and therefore the best, explanation.

Statement #4: The most ingenious and powerful explanation is Darwinism evolution by natural selection and and we don’t have an equivalent explanation for physics.

This statement is irrelevant due to the following reasons:

1. Evolution does not have its foot in the door;
2. Evolution is based upon incalculable probabilities;
3. Evolution is impossible because we have not spent enough time on Earth yet.

Let me expand upon these points.

1. Evolution does not have its foot in the door

With regards to the existence of God, evolution does not even have its foot in the door; it’s about nine billion years away if we use the fine-tuning argument mentioned above. Simply put, evolution has no say.

2. Evolution is based upon incalculable probabilities

The odds against assembling the human genome spontaneously are incalculable. The probability of assembling the genome is between 4-180 to 4-110,000 and 4-360 to 4-110,000. These numbers give some feel for the unlikelihood of the species Homo sapiens. And if anyone were to accept evolution by chance, they would have to believe in a miracle as these numbers are so high! Therefore evolution itself would prove the existence of God!

3. Evolution is impossible because we have not had enough time on Earth yet

 

According to John D. Barrow and Frank J. Tipler, the calculated odds of assembling a single gene are between and 4-180 to 4-360. The implications of this are that there simply has not been sufficient time since the formation of the earth to try a number of nucleotide base combinations that can even remotely compare to these numbers!

Statement #5: We should not give up the hope of a better explanation arising in physics, something as powerful as Darwinism is for biology.

Dawkins basically says that since there is a naturalistic explanation for the apparent design in species and we do not have a similar explanation for physics, we should just wait. Does this not sound like blind faith to you? The statement presumes scientific naturalism to be the only way of establishing facts or sound conclusions. Why else would he want to wait for a naturalistic explanation?Dawkins’ presumption that scientific naturalism is the only way to establish facts is not true because scientific naturalism cannot prove:

1. Logical truths such as mathematics – in actuality, logical truths are required to prove scientific naturalism. To argue the other way round would be tantamount to arguing in a circle.
2. Aesthetic truths such as beauty.
3. Moral truths such as right and wrong.

Finally, scientific naturalism is self-defeating as the statement “scientific naturalism is the only method to use to establish facts” cannot be proven using scientific naturalism!

It can be seen from the above that Dawkins’ central argument fails and is an embarrassment to the scientific community, as atheist Philosopher Michael Ruse explains, “…unlike the new atheists, I take scholarship seriously. I have written that The God Delusion made me ashamed to be an atheist and I meant it. Trying to understand how God could need no cause, Christians claim that God exists necessarily. I have taken the effort to try to understand what that means. Dawkins and company are ignorant of such claims and positively contemptuous of those who even try to understand them, let alone believe them. Thus, like a first-year undergraduate, he can happily go around asking loudly, “What caused God?” as though he had made some momentous philosophical discovery.”

Responding to what Philosophers consider his best argument

According to Philosopher and lecturer at Yale University, Gregory E. Granssle, Dawkins’ strongest argument can be found on page 55: “A universe with a creative superintendent would be a very different kind of universe from one without.”

Dawkins’ argument can be summarised in the following way:

1. A universe created by God would be different than the one created by nature;
2. The universe we live in fits better to a universe created by nature;
3. Therefore the universe we live in is most likely to have been created by nature.

I would argue that Dawkins’ argument couldn’t be any further away from the truth; this is because the universe that we live in actually makes more sense being created by God for the following reasons.

1. The universe is ordered and open to rational anaylsis

If God did not exist, the universe would not display the order it does, and it would not be finely-tuned to permit our existence. Professor Roger Penrose states, “There is a certain sense in which I would say the universe has a purpose. It’s not there just somehow by chance…I don’t think that’s a very fruitful or helpful way of looking at the universe.”

Additionally, the very fact that we can observe and perform rational analysis on the patterns we perceive in the universe makes more sense if God did exist, because in a naturalistic universe things would be expected to be more chaotic. This does not mean a universe without a God could not be ordered; however it is more likely that God would create an ordered universe, and since the universe we live in is ordered it makes sense that God’s existence fits well with our universe

2. The universe contains conscious and aware beings
A universe that contains consciousness and awareness makes sense with the existence of God. A universe without a God would be very different to the one we are living in.

Explanation

Human beings experience things all the time. This article you are reading is an experience; even talking about your experience is an experience. However the ultimate reality that we know from any experience is the one who experiences it – in other words ourselves. When we realise that there is a first-person, an “I”, “me” or “mine,” we come to face a profound mystery. The Philosopher Roy Abraham Varghese puts it nicely when he wrote, “To reverse Descartes, ‘I am, therefore I think…’ Who is this ‘I’? ‘Where’ is it? How did it come to be? Your self is not just something physical.”

The self is not a physical thing; it is not contained in any cell or biological structure. The most unchallenged and intuitive reality is that we are all aware, but we cannot describe or explain what this awareness is. One thing that we can be sure of is that the self cannot be explained biologically or chemically. The main reason for this is that science does not discover the self; it is actually the other way round. For science to try and explain the truth of the self would be tantamount to arguing in a circle! Even scientists recognise this; the physicist Gerald Schroeder points out that there is no real difference between a heap of sand and the brain of an Einstein. The advocates of a physical explanation for the self end up in a muddle as they require answers to even bigger questions, such as “How can certain bits of matter suddenly create a new reality that has no resemblance to matter?”

So if the self cannot be explained physically then the next question must be asked: “How did it come to be?” The history of the universe indicates that consciousness spontaneously arose, and language emerged without any evolutionary forerunner. So where did it come from? Even the neo-atheists have failed to come to terms with the nature of the self and its source, because no physical explanation is coherent enough to be convincing. Even Richard Dawkins almost admits defeat concerning the self and consciousness; he states, “We don’t know. We don’t understand it.”

The best explanation for the nature and source of the self is that it came from a source that is thinking, aware and conscious. How else can the self, which is an entity with a capacity to reflect and experience, manifest itself? It cannot have come from unconscious matter incapable to experience and ponder. Simply put, matter cannot produce concepts and perceptions, therefore we can conclude that the self cannot have a material basis but must have come from a living source that transcends the material world; and this is best explained by God. No other answer provides an adequate explanation for this phenomenon.

3. The universe contains objective morality

 

We all believe that killing 6 million Jews during World War II was morally wrong, however not only do we believe it was morally wrong we believe it was objectively morally wrong. What I mean by objective is that if the Nazis had successfully taken over Europe and brainwashed us to believe that it was ok to commit genocide, it would still be objectively morally wrong regardless of human experience. However since our universe contains objective morality then it can only make sense with God’s existence, because God is required as rational basis for objective morality. Without God morality is subjective, because God is the only conceptual anchor that transcends human subjectivity. So the universe with objective morality makes no sense without God. In this light the Muslim or theist may argue:

1. If God does not exist, then objective moral values do not exist;
2. The universe with objective moral values does exist;
3. Therefore, God exists.

Explaining the key premise

The question about objective good or bad, in other words objective morality, has been discussed by many theists and non-theists alike. Many have concluded that there is no objective morality without God. Humanist philosopher Paul Kurtz aptly puts it as,“The central question about moral and ethical principles concerns this ontological foundation. If they are neither derived from God nor anchored in some transcendent ground, are they purely ephemeral?”

Paul Kurtz is right; God is the only conceptual anchor that transcends human subjectivity, so without God there is no rational basis for objective morality. To explain this further let us discuss alternative conceptual foundations for morality.

In God’s absence, there are only two alternative conceptual foundations

 

1. Social pressure

 

2. Evolution

Both social pressures and evolution provide no objective basis for morality as they both claim that our morality is contingent on changes: biological and social. Therefore morality cannot be binding – true regardless of who believes in them. Therefore without God, there is no objective basis for morality. God as a concept is not subjective, therefore having God as the basis for morality makes them binding and objective, because God transcends human subjectivity. The following statement by Richard Taylor, an eminent ethicist, correctly concludes,

“Contemporary writers in ethics, who blithely discourse upon moral right and wrong and moral obligation without any reference to religion, are really just weaving intellectual webs from thin air; which amounts to saying that they discourse without meaning.”

Since the universe contains objective morality, and Gods existence is necessary as a conceptual foundation for objective morals, then the universe we live in makes sense with the existence of God.

 

A Quick Note on Religious “Evils”

Before I conclude I would like to highlight that a response to Dawkins’ other contentions with the concept of God and religious life. Dawkins seems to attribute all the negative and evil things to religion. However there is a strong argument that these things are not unique to religion itself, but the common conceptual dominator is humanity. This is summarised well by Keith Ward, the former Regius Professor of Divinity at the University of Oxford, he writes, ‘“It is very difficult to think of any organised human activity that could not be corrupted…The lesson is that anti-religious corruptions and religious corruptions are both possible. There is no magic system or belief, not even belief in liberal democracy, which can be guaranteed to prevent it.”

To illustrate this let me use the outdated cliché of “religions are the cause war and conflict” and show how war and conflict are not unique to religions. In the relatively short history of secularism the following massacres have committed in the name of non-religious ideologies such a communism and social-Darwinism:

• 70,000,000 under chairman Mao
• 20,000,000 under Stalin
• 2,000,000 no longer exist because of Pol Pot
• 700,000 innocent Iraqi’s in the current occupation
• 500,000 Iraqi children in the 10 year sanctions

So it can be clearly seen above that war and conflict are not religious monopolies, rather they are human phenomena and not unique to religion.

Conclusion

 

This article attempted to respond to Richard Dawkins’ best-seller “The God Delusion” by responding to his central argument and the argument that Philosophers consider to be his best. However, intellectual gymnastics – no matter how truthful – seldom convinces others, so I thought it would best to allow the expression of God – the Qur’an – to have the final say. In the wonderful eloquence and sublime style God says,

In the creation of the heavens and Earth, and the alternation of the night and day, and the ships which sail the seas to people’s benefit, and the water which God sends down from the sky – by which He brings the Earth to life when it was dead and scatters about in it creatures of every kind – and the varying direction of the winds, and the clouds subservient between heaven and Earth, there are signs for people who use their intellect. Qur’an, 2:164

 

Jejak Tokoh : Sultan Muhammad Al-Fateh

Bismillahirrahmanirrahim.

HADIS RASULLAH SAW TENTANG PEMBEBASAN CONSTANTINOPLE Sabda Rasulullah s.a.w. ketika menggali Parit Khandaq;

“..Constantinople (kini Istanbul) akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera……” (Hadis riwayat Imam Ahmad)

__________________________________________

"Muharrar al-Constantinople"

Umat Islam berlumba-lumba membebaskan Constantinople untuk mendapatkan penghormatan yang dijanjikan oleh Allah swt di dalam Hadis tersebut. Walau bagaimanapun, kesemua kempen yang dilancarkan menemui kegagalan. Di antaranya, 5 kempen di zaman Kerajaan Umayyah, 1 kempen di zaman Kerajaan Abbasiyah dan 2 kempen di zaman Kerajaan Usmaniyah. Di dalam salah sebuah kempen semasa zaman Kerajaan Umayyah, seorang sahabat besar Nabi saw iaitu Abu Ayyub Al Ansary ra telah syahid dan dimakamkan di bawah dinding kubu Kota Constantinople di atas wasiatnya sendiri. Apabila ditanya kenapa beliau ingin dimakamkan di situ maka beliau menjawab, “Kerana aku ingin mendengar derapan tapak kaki kuda sebaik-baik raja yang akan mengetuai sebaik-baik tentera semasa mereka membebaskan Constantinople”. Begitulah teguhnya iman seorang sahabat besar Nabi saw. Hadis Nabi saw ini direalisasikan hampir 800 tahun kemudiannya oleh Sultan Muhammad Al Fatih, khalifah ke-7 Kerajaan Usmaniyyah dan 150,000 orang tenteranya. Siapakah Sultan Muhammad Al Fatih? Apakah kehebatan Baginda dan tentera-tenteranya sehingga disebut “sebaik-baik raja” dan “sebaik-baik tentera” di dalam hadis tersebut. PENGENALAN Baginda dilahirkan pada 29 Mac 1432 Masihi di Adrianapolis (sempadan Turki – Bulgaria). Walau bagaimanapun, sejarah hidup Baginda sebenarnya telah bermula hampir 800 tahun sebelum kelahirannya kerana telah disebut sebagai “sebaik-baik raja” di dalam Hadis tadi. Baginda juga dikenali dengan gelaran Muhammad Al Fatih kerana kejayaannya membebaskan Constantinople. Baginda menaiki takhta ketika berusia 19 tahun dan memerintah selama 30 tahun (1451 – 1481). Baginda merupakan seorang negarawan ulung dan panglima tentera agung yang memimpin sendiri 25 kempen peperangan. Baginda mangkat pada 3 Mei 1481 kerana sakit gout. Ada ahli sejarah berpendapat Baginda mangkat diracun. PENDIDIKAN Baginda menerima pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu. Di dalam bidang keagamaan, gurunya adalah Syeikh Shamsuddin Al Wali dikatakan dari keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ra. Di dalam ilmu peperangan pula, Baginda diajar tentang tektik peperangan, memanah dan menunggang kuda oleh panglima-panglima tentera.

Di dalam bidang akademik pula, Baginda adalah seorang cendekiawan ulung di zamannya yang fasih bertutur dalam 7 bahasa iaitu Bahasa Arab, Latin, Greek,  Serbia, Turki, Parsi dan Hebrew. Di dalam bidang Ilmu Pemerintahan pula, ayahanda Baginda , Sultan Murad II, dengan tujuan mendidik, semasa pergi bersuluk ke Pulau Magnesia, telah melantik Baginda yang baru berusia 12 tahun memangku jawatan Khalifah. Dalam usia semuda ini Baginda telah  matang menangani tipu helah musuh.

KEPERIBADIAN

Baginda sentiasa bersifat tawadhu’ dan rendah diri . Semasa membina Benteng Rumeli Hissari, Baginda membuka baju dan serbannya, mengangkat batu dan pasir hingga ulamak-ulamak dan menteri-menteri terpaksa ikut sama bekerja

Baginda seorang yang sentiasa tenang, pendiam, berani, sabar, tegas dan kuat menyimpan rahsia pemerintahan. Baginda sangat cintakan ulamak dan selalu berbincang dengan mereka tentang permasalahan negara.

SEBAIK-BAIK RAJA DAN SEBAIK-BAIK TENTERA

Pada kali pertama solat Jumaat hendak didirikan, timbul pertanyaan siapa yang layak menjadi imam. Baginda memerintahkan kesemua tenteranya termasuk dirinya bangun lantas bertanya, “Siapa di antara kita sejak baligh hingga sekarang pernah meninggalkan solat fardhu walau sekali sila duduk!”. Tiada seorang pun yang duduk, kerana  tidak seorang pun di antara mereka pernah meninggalkan solat fardhu.

Baginda bertanya lagi, “Siapa di antara kita yang sejak baligh hingga kini pernah meninggalkan solat sunat rawatib sila duduk!”. Sebahagian daripada tenteranya duduk.

Kemudian Baginda bertanya lagi, “Siapa di antara kamu sejak baligh hingga ke saat ini pernah meninggalkan solat tahajjud walaupun satu malam, sila duduk!”. Kali ini semuanya duduk, kecuali  Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Baginda tidak pernah meninggalkan solat fardhu, Solat Sunat Rawatib dan Solat Tahajjud sejak baligh . Inilah dia anak didikan Syeikh Shamsuddin Al Wali. Bagindalah sebaik-baik raja yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah saw di dalam Hadisnya itu.

* Di mana kita (remaja Muslim) hari ini?? Solatnya, Tahajudnya, Puasa sunatnya..?

Jawablah……..

"Tidak hanya bersemayam selesa..."

(credit : http://satuperkongsian.wordpress.com)

HIKMAH Pasti Ada..!!!

Assalamualaikum wbt.

Ya! Memang begitu lama saya tidak kemaskini entry blog ini. Mujur tidak bersawang.

Bukan bermaksud lupa, tapi menyepi mencari sesuatu sebagai bekalan 2011. Saya hanya berkesempatan menjengah blog-blog yang lebih popular untuk disesuaikan dengan pengisian blog sendiri.  Itu yang terbaik sebagai persediaan untuk menulis selepas ini. Pun begitu, terima kasih kepada wordpress.com kerana tidak mematikan akaun saya.

credit to http://www.cartoonstock.com

Pasca-Siswazah : Alhamdulillah, 29 November 2010, secara rasmi saya telah berdaftar sebagai IIUM-ian, Gombak. Bukan di tangga pra-siswazah, tapi pasca-siswazah. Saya akui pasca-siswazah satu tingkatan yang lebih fokus dalam mencari ilmu. Proses mematangkan diri dan perubahan perlu dibuat. Diri perlu digerakkan agar sesuai dengan status pasca-siswazah. Tempoh berdaftar sebagai warga IIUM hanya 24bulan sahaja. Namun begitu, itulah masa yang ada untuk mempersiap diri sebelum ke peringkat seterusnya (Ph.D), dan terjun memberi kepada masyarakt,  insyaAllah. Diharap pilihan Usul Al-Din & Comparative Religion (MA.) membekas dan tepat.

Tempoh 2bulan pertama ini, amat mengujakan, hebat dan seronok. Kerana, merasai susasana “keterbukaan” dan “kebebasan” mencari ilmu. Dialog, Forum, Intellectual Talk, Ceramah, Pengajian Kitab, membuatkan tidak menang tangan untuk saya hadir. Isu semasa bebas dibincangkan tanpa sempadan. Pertemuan dan berdiskusi dengan Syeikh Dr. Ramadhan Al-Bouti (Syria), Prof. Dr. Afifi Al-AKiti (Oxford,UK), Prof. Dr. Kamal Hassan (UIAM), dan pasti ramai lagi adalah pengalaman yang baru dan maha hebat. Inilah keadaan yang saya dahagakan. Menjadi manusia yang bergerak, tidak statik!

CELPAD : Bagi warga IIUM, celpad amat terkenal peranannya. Seperti “penjara” yang memberi manfaat. Celpad adalah nadi kepada IIUM. Berperanan membangun dan memperkaya bahasa (English & Arabic) setiap pelajar yang berdaftar sebelum mengikuti kelas Kuliyyah. Alhamdulillah, semester pertama ini saya “berjaya” memasuki Celpad dan perlu mengharungi hari mendatang dengan 2bahasa; Arabic d& English only!

Dengan kelas Inggeris di Level5, Sec.2 suasana kelas amat jauh dari kotak fikiran yang saya jangkakan. Bersama rakan-rakan dari Arab Saudi, Tanzania, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan Malaysia, suasana pembelajaran amat menghiburkan. Terbuka memberi pendapat, mencelah tiba-tiba, gelagat seperti “chipsmore”, adalah antara pengalaman yang mematangkan saya untuk lebih bersedia berhadapan dengan warga dunia ini. Pasti, inilah hikmah disebalik saranan “lita’arafu” yang terakam indah di dalam Al-Quran. Kehebatan kelas terserlah dengan sifu Madam.Azura dan sifu Madam.Sharmila bersama kami. Moga, dengan bantuan sifu-sifu ini, kami akan ke Kuliyyah bulan September 2011 nanti.

credit to http://www.cartoonstock.com

Berbeza dengan kelas Arab bersifukan Ustaz. Fauzi Muda. Suasana kelas lebih “aman” dan “damai”. Warganya hanya dari 3 negara; India, Indonesia dan Malaysia. Tidak serancak kelas Inggeris. Rakan-rakan pun lebih pendiam. Pun begitu, saya yakin kami akan ke Kuliyyah September depan. Hikmah kata dari novel Negeri 5 Menara menjadi sandaran saya dalam memperkaya bahasa; “Man Jadda wa Jada”.

SOLAT : Biah solat di IIUM memang hebat. Terjaga 5 waktu berjemaah siang malam. Saya setuju, konsep binaan masjid di tengah-tengah IIUM amat mempengaruhi. Pelajar, pensyarah, staf bawahan dan atasan, penjaja, tidak ketinggalan dalam menunaikan solat berjemaah. Ibarat ‘meeting point’, masjid menemukan sesiapa sahaja pada setiap waktu solat. Lebih lagi pada hari jumaat, selepas solat jumaat kelihatan seperti mesyuarat delegasi negara-negara berlaku di dalam dan luar masjid. Kelompok Kazakhstan, Turki, Korea, Tanzania, Nigeria, Somalia dan banyak lagi kelihatan merata membentuk halaqah kecil untuk bertanya khabar mahupun bertukar pandangan. Hebat. Suasana yang pasti buat saya rindui sementelah meninggalkan IIUM ini nanti.

Saya juga berjanji untuk membuat i’adah Al-Quran sebanyak mungkin di sini. Bukan menjadikan alasan tiada biah di tempat lama dahulu membuatkan saya melupakan wahyu Allah ini. Tapi, diakui biah diperlukan sebagai perangsang untuk saya maju bergerak.

KAHWIN. Humm…soalan yang tidak pernah padam dalam kotak fikiran. Dengan umur menginjak 26 pada tahun ini, lagi tiada kesudahan memikirkannya. Tapi, saya perlu berpijak di bumi nyata sebelum memikirkan perkara ini dengan serius. Benarlah kata alumni IIUM, bersaksikan masjid, ramai hati-hati sang teruna dan dara berjaya disatukan. Saya akui, boleh juling dibuatnya jika kalimah “cantik” jadi keutamaan dalam mencari pasangan hidup di dalam IIUM ini. Cun…comel…cantik…lagi cantel….semua ada. Dari Syria, Jordan, Arab Saudi, Indonesia, Thailand, China, hatta Melayu sendiri, pasti tidak menang mata untuk memilih.

Tapi, Islam telah menggariskan tatacara memilih wanita sebagai pasangan hidup- Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Wanita dinikahi kerana empat perkara: hartanya, kedudukannya atau keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka, pilihlah yang baik agamanya nescaya engkau beruntung”. Dan itulah yang saya pegang pada ketika ini. Petikan dari rakan baik saya; “…korang ini susah sikit…rambang mata tapi action dalam hati je…” – mungkin ada benarnya. Langkah terbaik, pengaplikasian “ghaddul basr” perlu disegerakan dan dipagari kemas!

InsyaAllah, saat itu saya akan alami nanti. Percayalah, ia pasti berlaku!

Ilmu menuntut kita untuk lama bersamanya. Lagi lama, lagi mesra dan faqih. Jangan bimbang soal masa, itu antara syarat tholib al-ilm (credit: aliffismail.wordpress.com). Akhir kata, ingin jadi manusia perlu bergerak. Perlu berhijrah. Hijrah dan bergerak mesti seiring dengan rasa sedar dalam diri. Pencarian hikmah tidak boleh setengan jalan. Dan ia bukan mudah untuk didapati. Ia menuntut pengorbanan dan perjuangan. “Aku Yakin Berlaku!”

Nasihat Imam Al-Syafiie :

“Orang pandai dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti daripada kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa sesudah lelah berjuang.”

MUQADDIMAH ZINA..!!

BISMILLAH….

“Susah, ustaz. Macam mana nak solat dalam kapal terbang kalau pakaian kotor” kata seorang anak muda.

“Nak berangkat ke UK pun pakai baju kotor? Tak sempat basuh ke?” tanya si ustaz.

“Bukan macam itu. Pakaian yang dipakai sudah tentu bersih. Tetapi semasa ke tandas di KLIA, di situlah pakaian jadi kotor” jelas beliau.

“Mengapa? Ustaz ke tandas tiada masalah pun” si ustaz ‘pura-pura tidak tahu’.

“Ustaz lainlah” ujar anak muda itu lagi.

“Apa pula lainnya. Awak lelaki, ustaz lelaki. Masuk pun ke tandas yang sama. Cuma, awak kencing berdiri ya?” si ustaz bertanya terus ke topik sebenar.

Anak muda itu ketawa kecil. Apa yang beliau tidak mahu menyebut, telah disebut oleh sang ustaz.

Memang sukar.

Jika bersolat di dalam pesawat terganggu oleh kesukaran menentukan arah kiblat, ada penyelesaiannya. Andaikata bermasalah untuk berdiri, ada penyelesaiannya. Jika sulit mahu mengambil wudhu’, ada kaedah-kaedahnya. Tetapi jika pakaian tidak bersih, memang susah mahu diselesaikan. Bayangkan, dalam kesesakan ratusan penumpang kapal terbang, si anak muda mahu menyalin seluar dengan memakai kain pelekat, mahu sahaja disikunya orang di kiri dan kanan.

Justeru, jika kita jenis orang yang bersolat kerana Islam, maka Islamlah semenjak di rumah dan di Lapangan Terbang. Jangan tiba-tiba mahu mengambil Islam, memang banyak ‘kerosakan’ yang terpaksa diuruskan!

Sama juga dengan perempuan. Andaikata solat itu hendak dikerjakan semasa berada di dalam pesawat, selain pakaian perlu bersih, pastikan juga ia sempurna menutup aurat. Andai pakaian yang dipakai itu tidak cukup syarat untuk membolehkan kita bersolat dengannya, memang sukar kalau tiba-tiba di dalam pesawat, mahu disarung telekung. Mahu terserkup orang di sebelah!

Demikianlah Islam.

PAKEJ

Di pangkal, di tengah atau di hujung, Islam ada caranya yang tersendiri untuk berfungsi. Tetapi sebagai sebuah sistem, Islam mesti diambil seawal langkah yang pertama.

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) SEGALA hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan. Sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata” [al-Baqarah 2: 208]

Demikian Allah berpesan.

Apabila Islam diambil, ambillah ia secara sempurna. Pakej yang lengkap. Menerima sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain, adalah cara Syaitan menyesatkan manusia, sedangkan Syaitan itu adalah musuh manusia yang amat nyata. Kelihatannya di sepanjang sejarah manusia, Syaitan itu makhluk yang sabarnya sering mengatasi manusia. Syaitan tidak tergesa-gesa untuk mencapai misinya. Segalanya berlaku secara berperingkat, sedikit demi sedikit, dalam kealpaan manusia yang tidak menyedarinya.

Itulah enjin di sebalik musibah buang bayi di negara kita.

Buang bayi kerana berleluasanya zina.

Berleluasanya zina kerana pencegahannya tidak mengambil acuan Islam.

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah suatu kecelaan dan seburuk-buruk jalan pilihan manusia” [al-Israa’ 17: 32]

Allah tahu, zina itu sedap dan nikmat. Menolaknya jika sekadar menolaknya, terlalu sukar. Justeru sama seperti maksiat-maksiat yang lain, Allah bantu kita untuk mengelaknya dengan menutup pintu-pintu kepada zina. Sesungguhnya menolak zina hanya menjadi realiti apabila MUQADDIMAH ZINA dilihat sebagai muqaddimah zina yang mesti dihindari.

Apakah muqaddimah zina yang mesti dicegah itu?

1. MENUNDUKKAN PANDANGAN

Tingkap itu yang mesti dipelihara. Jendela penglihatan yang turun ke hati dan kemaluan. Menundukkan pandangan itu bermaksud memelihara penglihatan daripada melihat perkara haram. Perkara yang merangsang libido dan mengundang diri kepada zina. Firman Allah Subhanahu wa Ta’aala:

“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan.” [al-Nur 24: 30]

Wanita-wanita yang beriman itu juga diberikan saranan yang sama. Di dalam ayat yang menyusul perintah di atas, Allah memerintahkan kaum wanita seperti kaum lelaki, sama-sama memelihara pandangan daripada melihat apa yang tidak diharuskan baginya melihat.

“Alahai, takkanlah baru tengok sudah mahu berzina!” seorang manusia mahu berbijak-bijak berhujah dengan Tuhan.

Dia lupa, fitnah penglihatan dan zina bukan urusan rasional. Ia urusan nafsu dan kemaluan. Urusan hati yang membuat pertimbangan. Justeru itu Allah berpesan, “yang demikian itu lebih suci bagi mereka”. Muqaddimah zina ini bukan hanya urusan di peringkat individu. Ia bertujuan membentuk suasana yang sihat. Saling bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang tidak mengundang zina.

2. MEMELIHARA AURAT

Menundukkan pandangan daripada perkara haram menjadi lebih mudah apabila perkara haram itu tercegah dalam daerah halalnya. Anggota tubuh yang perlu diberi perlindungan, adalah cara seseorang memuliakan dirinya sendiri dan menghormati orang lain yang bermata lagi berhati, juga bernafsu.

Peliharalah aurat.

Wanita.

Lelaki.

Sama sahaja.

“Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka…” [al-Nur 24: 31]

Perintahnya bukan perintah menutup rambut.

Perintahnya adalah perintah memelihara aurat.

3. TIDAK BERTABARRUJ JAHILIAH

Menutup aurat itu cara Allah mengajar kita membentuk diri. Biar dengan menutup aurat itu kita belajar menganut sifat malu, belajar mengenal batas-batas diri yang mewujudkan rasa berTuhan dalam kehidupan dengan batasan-batasan itu.

“Dan hendaklah kamu melazimkan diri berada di rumah kamu serta janganlah kamu mendedah, menghias dan menonjolkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu” [Al-Ahzaab 33: 33]

“Saya sudah menutup aurat!” kata seorang perempuan yang bertudung.

Beliau terlepas pandang, tudungnya memang bertudung tetapi solekan di bibir dan kelopak matanya sangat keterlaluan, di dalam tudungnya ada bonggol sanggul yang sengaja ditolak ke atas meninggikan kepala, kakinya memakai rantai berloceng, hingga setiap inci tubuhnya menarik perhatian untuk dilihat dan direnung, biar pun beliau itu bertudung.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallaahu alayhi wa sallam telah bersabda :

Dua golongan yang termasuk dari kalangan ahli neraka yang tak pernah aku lihat iaitu yang pertama mereka yang memegang cemeti seperti ekor lembu (bentuk cemeti itu seperti ekor lembu yang berbulu-bulu dan berambut-rambut) dan mereka memukul manusia dengan cemeti tersebut. Yang kedua adalah perempuan memakai pakaian tetapi keadaanya umpama telanjang (ketat), dan perempuan ini berjalan sambil berlenggang lenggok dan sanggol rambutnya (ataupun sekarang ikatan rambutnya) umpama bonggol unta.Dan perempuan yang sebegini keadaanya tidak akan mencium bau syurga. Ketahuilah bau syurga sudah boleh diciumi dari jarak begini dan begini. [Hadith riwayat Muslim no. 2128]

Bertudung. Tetapi masih mahu menarik perhatian orang memandang dan membelek.

Justeru hilanglah hikmah memelihara aurat.

Biar pun rambut ditutup, dia masih kaya dengan elemen Jazb al-Intibah (menarik perhatian dan pandangan orang).

4. BERURUSAN DENGAN BATASAN

Bekerja, belajar, bermesyuarat, berjiran dan bermasyarakat, semuanya harus.

Namun keharusan itu harus dipandu oleh batasan.

Silang jantina perlu mengenal keperluan dan tujuan, jangan hanya berpandukan kemahuan.

“Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta daripada mereka maka mintalah kepada mereka dengan perantaraan hijab. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka” [al-Ahzaab 33: 53]

Sama ada hijab itu berupa tabir yang fizikal, atau sekurang-kurangnya mengekalkan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan.

Bermesyuaratlah, tetapi biar seadanya.

“Hai, takkanlah sembang-sembang sudah terangsang?” hujah seorang bijak pandai di syarikat Multinasional.

“Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka” jawab Allah.

Dia yang memiliki hati. Dia tahu sifat baik dan buruk hatimu. Justeru nasihat-Nya tentang hati itulah nasihat terbaik untuk manusia yang mahu berhati-hati.

Lihatlah di pejabat, siapa di meja sebelah, siapa di kubikel depan, keluar makan tengah hari dengan siapa, dari Stesyen LRT ke pejabat tumpang kereta siapa, pergi ke site atau bertemu pelanggan naik kereta siapa, semua itulah yang perlu dipertimbangkan kembali, kerana melakukannya tanpa batasan adalah MUQADDIMAH ZINA.

5.  TIDAK MELUNAKKAN SUARA

Dengar suara, mahu orangnya.

Itu akibat manusia-manusia yang hatinya berpenyakit.

Sakitnya pula letak di hati yang tidak kelihatan. Justeru jangan cari penyakit. Jangan lunakkan suara semasa berbicara. Bersahaja, sederhana, seperti biasa, jangan dimanja-manja, jangan mengada-ngada.

“Andaikata kamu benar-benar beriman, maka janganlah kamu lunak-lunakkan suara semasa berbicara. Nantinya orang-orang yang hatinya berpenyakit menjadi tamak. Justeru berbicaralah dengan perbicaraan yang maaruf” [al-Ahzaab 33: 32]

NORMALISASI MUQADDIMAH ZINA

Mencegah lebih baik daripada mengubat… bukan slogan tanpa asas!

Cabarannya, bagaimanakah penerimaan kita terhadap saranan-saranan Allah ini?

Percaya bahawa kita lebih bijak daripada-Nya?

Semua perintah dan larangan yang dihimpunkan itu tadi (sebagai memetik sebahagiannya) telah mengalami normalisasi. Semuanya sudah diterima sebagai satu cara hidup semasa.

Make sure you balik before Midnite, ok. This is my house. You follow my rule!” kata si ayah yang ‘cool’.

Anak lelakinya keluar menonton wayang dengan rakan silang jantina.

Muqaddimah zina sudah jadi biasa. Sudah tidak lagi dianggap salah. Ia diterima sebagai satu cara hidup kontemporari, tidak hanya di kota malah di desa. Sudah jadi biasa. Lantas buruk benar kalau ia tiba-tiba digelar sebagai Muqaddimah Zina!

Itulah NORMALISASI…

Alaa, she’s still young. Let her taste the excitement. Just be herself. Jangan hipokrit. Nanti bila nak pakai tudung tu, dia pakailah. Kita doakan!” kata si emak melihat anak perempuannya keluar rumah dengan penuh gaya.

Memaksa diri bertudung kerana di dunia ini ada Tuhan, namanya hipokrit?

Akhirnya, menutup pintu Muqaddimah Zina dianggap kolot.

Walhal itulah hidup bertamadun. Hidup yang tahu membataskan diri.

Bergaul sesuka hati, menyentuh sesedap rasa, menunggang tak kenal agama, itu Lifestyle rimba.

“Nampakkah kamu keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat? Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami (apa yang engkau sampaikan kepada mereka)? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan (bawaan) mereka lebih sesat lagi.” [al-Furqan 25: 43-44]

Saksikanlah ya Allah bahawa aku berusaha menyampaikan!

Source : saifulislam.com

Berbagai rasa………Dilema…

Bismillah.

Syukur! Tamat sudah 1 semester (4 bulan) saya berpraktikal di Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Tepat jam 5:00 petang, 7 Mei 2010 saya melangkah keluar dari pejabat ABIM sebagai tanda tamat tempoh perkhidmatan . Ia juga sebagai tanda tamat sudah tempoh 4 tahun saya berserah diri menadah ilmu di alam universiti. Sekejap 4 tahun ni rasanya…semacam tidak puas merasa…

Termenung seketika sebaik selesai solat asar petang tadi. Berbagai persoalan menerjah kotak fikiran.

Nak buat apa lepas ni? Bersedia ke nak bersaing di alam kerja? Ke nak sambung pengajian je? Atau pun menampung anak orang makan? Emm….dilema………………….

Julai 2006. Segar bugar diingatan bagaimana saya menjejak kaki di KUIM sebagai pelajar “special” – panggilan kedua. Berat hati untuk melepaskan cita-cita yang sudah sebelah kaki hendak ke luar negara. Namun perancanganNya Maha Hebat banding dengan saya yang tertakluk di bawah aturanNya. Sekarang 2010, 4 tahun sudah berlalu di USIM. Bagai seperti baru minggu lepas jejak kaki di kampus. Tetapi hakikat saya melangkah keluar dari dunia kampus bermula hari ini.

Berlabuhnya hari terakhir hari ini, bukanlah sebagai hari terakhir. Sebaliknya ia merupakan dunia baru. Dunia baru yang masih luas untuk diteroka. Dunia baru yang penuh pelbagai misteri. Dunia baru yang pasti menjanjikan seribu satu pengalaman hebat. Dunia baru untuk merancang masa hadapan. Saya yakin dunia baru ini penentu kepada siapa saya yang sebenar pada hari ini.

“Dunia baru” – kata memujuk terhadap diri sendiri supaya dapat bertindak rasional dan memotivasikan diri dalam memberi maksud tersendiri dalam mengenang kenangan lalu.

Emm..semoga kekuatan yang terbina terus kekal bersama. Yelah..selepas ini saya yakin rakan-rakan semua akan menuju haluan seperti dirancang. Rasa suka, duka, gembira, sedih, kecewa, merajuk, tangis, gelak dan tawa dalam kelas, program dan lepak bersembang hanya pemanis kenangan lalu. Mungkin selepas ini akan dapat rasa juga, cuma ia dalam suasana yang berbeza dan pasti ia menjadi kenangan baru untuk kita semua.

Indah pertemuan singkat ini.

Dalam duduk termenung, saya memikir apa langkah seterusnya. Langkah pertama yang diambil akan bertindak sebagai langkah kedua dan seterusnya. Dalam fikiran ada beberapa perancangan yang difikir dan dipertimbangkan. Cuma terkeliru mana satu yang “aula” yer untuk saya pilih. Dan lebih utama, pilihan saya itu diharapkan tepat dalam perancanganNya dan dirahmati. Antara memberi khidmat kepada syarikat baru abah, atau sambung pengajian Ma. Berkaitan sambung pengajian ini, memilih pula buat di dalam atau di luar. Tetapi timbul pula  satu tawaran untuk terus ke Ph.D. Eh…bina masjid bila pula. Dan bagaimana dengan Syria. Taman ilmu idaman hati.

Mana satu yang harus saya pilih?

Berbagai rasa……..Dilema……….

Dalam konteks berbagai pilihan ini, pertama saya perlu ingat untuk luruskan niat dahulu. Perlu bagi saya meletakkan “priority” segala tindakan adalah ikhlas dan lillahi taala. Allahu Robbi….

Nafus, kehendak, keinginan saya, keluarga ataupun sekeliling perlu diketepikan dahulu. Yang utama hati dengan Allah. Dalam membuat keputusan memilih, wajar bagi saya untuk mendapatkan keputusan yang menenangkan hati. Menjadi keutamaan keputusan kelak tetap di atas landasan dan rahmatNya. Jika tidak, mungkin sia-sia dan ada penyesalan di kemudian hari..

Mohon dijauhkan dari segala musibah dan penyesalan dalam diri…………ameen.

Jujurnya, keinginan dan kecintaan untuk memperkemaskan bacaan Arab dan melancarkan semula hafalan AQ memang ada. Dan hanya di Syria rasanya sebaik tempat untuk mencapainya. Biarlah tempoh menghamba diri di bumi Syam itu hanya seketika, tetapi “input” yang dapat kekal ke liang lahad.

Moga diberi peluang dan ruang untuk ke sana…….ameen.

Terus ke Ph.D – peluang yang tidak disangka. Tidak pernah terfikir mendapat peluang sebegini. Terima kasih kepada univerisiti tersebut yang mengiktiraf kemampuan saya, lagi-lagi graduan dari  USIM. Semacam tidak percaya hingga saat ini. Namun jika memilih jalan ini, pelbagai rencah dan risiko sudah menunggu. Terus ke Ph.D bukan sesuatu yang mudah. Memerlukan ketekunan, keseriusan dan kesediaan yang melampau untuk mencapai “najah”. Lebih utama sekira berjaya, untuk memikul title “Dr.” di pangkal nama di usia muda begini merupakan satu cabaran yang maha hebat.Allahu Robbi…..

Mohon diberi kekuatan dan kemudahan sekiranya titian ini yang dipilih……ameen.

Tak nak cari rezki ker? Bila nak kahwin? Persoalan yang selalu diungkit oleh kerabat terdekat. Lelah dan risau melihat sang teruna terus-terusan yang lemas dalam lautan ilmu. Yelah…harapan kerabat yang berusia ingin melihat saya menamatkan zaman bujang. Ingin bergembira bersama siapa bakal pendayung bahtera saya. Tetapi, kahwin bukan penyelesai masalah. Walaupun dalam sesetengah keadaan ia membantu, tetapi ia bukan perkara yang perlu disegerakan jika tiada keperluan. Saya cuba letakkan diri dalam keadaan yang rasional, matang dan benar-benar bersedia. Iye..saya hendak kahwin. Tetapi ia menuntut kepada persediaan yang serba lengkap dari setiap sudut. Bukan semberono je…….bak orang jawa kata.

Kepada rakan-rakan yang memilih untuk berkahwin..semoga berbahagia dan hidup aman dalam Iman dan Islam berkeluarga. Tahniah !

Hati saya berhak kepada ketenangan. Dengan hati yang tenang sahaja, pemilihan yang dibuat akan sempurna dilaksanakan. Biarlah saya “lambat” dalam sesuatu perkara, tetapi ia sempurna dilaksanakan di hujung bicara. Ini yang dituntut dan diajar oleh Islam. Indah bukan.

Cukuplah sekadar ini saya berkongsi segala rasa. Memang menjadi amalan, berkongsi juga kaedah berasa tenang dan lapang. Moga berakhirnya zaman pengajian di USIM ini menjadikan kita “somebody”.

– Tiada hari bagi kita kalau kita tidak bergerak hari ini –