BERTINDAK BIJAK DALAM MENANGANI ISU PENGHINAAN NABI MUHAMMAD (SAW)

Penulis ingin menarik perhatian semua warganegara Malaysia agar menghormati dan mengekalkan perpaduan dan keharmonian antara kaum dan agama di negara ini. Perkara ini merujuk kepada kes terbaru penghinaan Nabi Muhammad (saw) yang dilakukan oleh pemegang akaun Facebook Foo Sing Wai dan Sally Yen seperti yang dilaporkan.

Sebagai makluman, pihak berkuasa di Malaysia tidak pernah gagal mengambil tindakan yang selaras dengan undang-undang dalam menangani kes-kes sensitif berkaitan dengan mana-mana agama. Sebagai contoh, pada tahun 2010, pihak yang menghina Nabi Muhammad (saw) telah didakwa dan telah dikenakan hukuman yang setimpal. Lalu penulis berpendapat isu penghinaan kaum atau agama seharusnya tidak berlaku lagi di mana kes-kes seperti ini mampu merobek keharmonian hubungan di antara kaum dan mengakibatkan perselisihan faham yang merugikan kestabilan masyarakat majmuk.

Bertindak bijak!

Dalam mendepani provokasi-provokasi seperti ini, penulis ingin menyarankan seluruh ummat Islam di Malaysia agar berhenti menyebarkan atau membuat perkongsian karikatur tersebut di media sosial kerana ia tidak membantu meredakan keresahan di kalangan masyarakat. Sebaliknya, penulis lebih mempercayai bahawa tindakan yang rasional dan berakhlaq mampu memberi impak yang berkesan kepada pihak-pihak yang masih kabur dan tidak faham. Antaranya ialah:

1) seluruh ummat Islam di Malaysia menunjukkan keperibadian yang lebih baik sesuai dengan tuntutan Sunnah Nabi Muhammad (saw) tanpa menghina dan mencaci pihak terbabit

2) membuat sesi pendengaran awam berkenaan akhlaq Rasulullah atau menulis di akhbar dan media sosial tentang sifat-sifat mulia Rasulullah

3) membuat video pendek yang menunjukkan secara praktikal akhlaq dan peribadi Rasulullah ketika bermua’amalah dengan orang awam (muslim dan bukan muslim)

4) berhenti menyebarkan atau membuat perkongsian karikatur tersebut di media sosial samada di fb, instagram dan twitter.

Sesungguhnya empat tindakan yang dinyatakan di atas lebih bersifat rahmah dan memenuhi tuntutan maqasid sesuai dengan hadis Nabi (saw) yang bermaksud:

“Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (amal) seorang mukmin pada hari Kiamat melebihi akhlak baik. Sesungguhnya, Allah membenci perkataan keji lagi buruk.” (Riwayat Al-Tirmizi)

Mahasiswa bangkit.

Mahasiswa/wi di universiti merupakan kumpulan terpelajar dan dalam masa yang sama diakui kumpulan yang mudah untuk bangkit melawan penindasan atau penghinaan. Walaupun begitu, mahasiswa/wi universiti tidak sepatutnya terikut dengan api kemarahan yang sengaja diwujudkan. Sebaliknya bangkit bertindak dengan lebih bijaksana dalam menangani isu-isu sebegini.

Dengan pelbagai sumber dan kebijaksanaan yang tersedia, mahasiswa/wi perlu mendatangkan naratif yang lebih bermanfaat dan memberi pencerahan. Tidak perlu mahasiswa/wi terjebak sama dalam naratif umum yang dilihat seolah-olah melakukan penghinaan atau cacian kepada pihak lain.

Sebagai contoh, di lapangan universiti yang mengangkat martabat keilmuwan, amat wajar mahasiswa/wi mengadakan forum, debat umum atau lakonan teater pendek yang menonjolkan sisi kemuliaan Nabi Muhammad (saw) untuk tontonan umum terutama bukan Muslim. Ataupun, lebih baik lagi teater tersebut dipertontonkan secara percuma kepada mereka.

Ini semua bukan sahaja memenuhi konsep rahmah dan maqasidiy, bahkan termasuk dalam tindakan amal makruf nahi munkar seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Al-Ahzab: 21

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Penutup

Justeru, sekali lagi penulis menggesa agar semua pihak berhenti dari melakukan provokasi melampau yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Kestabilan dan keharmonian beragama yang dicapai pada hari ini amat mudah untuk diruntuhkan, tetapi bakal mengambil masa yang lama untuk dibina semula. Penulis ingin mengingatkan kebebasan bersuara tidak terpakai dalam konteks penghinaan agama dan kaum di Malaysia.

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan atas kecekapan pihak berkuasa melakukan siasatan dan tindakan terhadap pihak-pihak yang terbabit dalam kese-kes seperti ini.

Advertisements

RAMADHAN 1439H DAN PEMBEBASAN UMMAT

Pastinya Ramadhan 1439H disambut dengan harapan dan sirna baharu oleh ummat Islam di Malaysia. Jauh sekali untuk mengaitkan artikel ini dengan senario politik semasa pasca PRU14, tetapi amat jelas ‘semangat’ kemenangan masih dapat dirasai sehingga kini.

Ramadhan adalah bulan pembebasan bagi ummat Islam. Pembebasan dari belenggu membuat kerosakan kepada membuat sebanyak-banyak kebaikan. Bahkan, Ramadhan adalah medan pembebasan meng’islah’kan nafs (reformasi diri) ke arah yang lebih baik. Proses pengislahan ini bakal merubah martabat insani kepada karamah insaniah iaitu anjakan nilai kemuliaan diri. Bersesuaian dengan maqasid Ramadhan melahirkan muttaqin seperti di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183;

“Wahai orang-orang yang beriman,diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu dari kamu, supaya kamu bertaqwa”.

Ramadhan: Bulan Pembebasan Insani

Proses pembebasan yang ditawarkan di dalam bulan Ramadhan wajar dilihat dari aspek yang pelbagai dan komprehensif. Mensudutkan makna ‘pembebasan’ kepada peluang beribadah tanpa halangan atau lain-lain yang hanya meliputi aspek keagamaan, adalah kefahaman  yang tidak tepat dan menyalahi sifat Islam yang syumul dan rahmah.

Sebagai contoh, proses pembebasan yang komprehensif haruslah meliputi pembebasan ekonomi yang lebih adil antara kaya dan miskin, pembebasan dari beban masalah sosial seperti dadah dan jenayah, dan pembebasan dari status-quo yang menghina bangsa dan agama lain, perlu dicaknai dan digembeleng bersama. Dengan mengangkat prinsip keadilan, beramanah dan berintegriti, serta elemen taqwa seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, adalah anjakan nilai kemuliaan diri atau ‘karamah insaniah’ yang digagaskan oleh Nabi Muhammad (saw) sejak dahulu.

Tema ‘karamah insaniah’ menjadi latar penting semasa baginda melaksanakan tanggungjawab da’wah di Mekah dan Madinah. Ini dapat dilihat dari kisah para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Ammar bin Yasir. Dua kisah ini membuktikan proses ‘pembebasan insani’ dari belenggu kerosakan, kezaliman dan ketidakadilan kepada kebaikan dan keadilan, meski pelbagai cabaran perlu diharungi. Ia tidak datang secara sendiri, tetapi didasari kepercayaan ketawhidan yang utuh dan kukuh.

Selain itu, perang Badr adalah manifestasi terbaik proses pembebasan ummat Islam selepas hijrah ke kota Madinah. 13 tahun di Mekah adalah period terburuk dialami oleh Nabi Muhammad (saw) dan muslimin Mekah. Mereka ditindas, disiksa, tiada keadilan dan pelbagai lagi bentuk kezaliman diperlakukan ke atas mereka. Kemenangan di dalam perang Badr yang berlaku di dalam bulan Ramadhan, adalah manifestasi pembebasan insani dan seterusnya memebri sirna harapan baharu kepada ummat Islam untuk melaksanakan agenda reformasi diri secara menyeluruh. Tema pembebasan insani dan karamah insaniah wajar dikongsi bersama dengan bangsa yang lain dan dimulai dengan penduduk Madinah yang mempunyai pelbagai latar qabilah ketika itu – Yahudi, Nasrani dan Badwi. Semangat pembebasan insani dan karamah insaniah didasari gagasan mengenali antara satu sama lain dan unjuran ini dirakam di dalam Al-Quran, surah al-Hujurat: 13;

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ramadhan 1439H Dan Pembebasan Ummat

Semangat pejuang Badr wajar menjadi inspirasi terpenting dalam menyambut Ramadhan 1439H. Perjuangan melawan nafsu dari melakukan kerosakan dan kezaliman adalah jihad terbesar yang tidak hanya terhad di bulan Ramadhan sahaja, bahkan ia mesti dilakukan secara konsisten selamanya.

Institusi Ramadhan merupakan sebuah institusi yang diperuntukkan khusus oleh Allah untuk melatih, mendidik, menyucikan jiwa dan fizikal umat Islam. Ia umpama sebuah kem, sekolah, universiti atau institusi lain yang menyediakan modul untuk membina kekuatan diri. Dengan pelbagai tawaran  umpamanya malam ’lailatul qadr’ yang hanya ditawarkan kepada umat Nabi Muhammad (saw), ganjaran pahala yang berganda, dan beberapa yang lain, adalah motivasi terhebat untuk ummat Islam dan tidak wajar dipersiakan begitu sahaja. Sekiranya ruh Ramadhan ini dihayati, umat Islam pasti selepas ini akan dapat mengembalikan kegemilangan Islam sepertimana yang dikecapi satu masa dahulu. Inilah ‘pembebasan’ terhebat untuk ummat Islam seluruhnya. Ia lebih bermakna sekiranya pembebasan ini turut dirasai oleh sahabat senegara yang berlainan agama dan bangsa.

Sehubungaan itu, tiga prinsip reformasi berikut perlu diberi perhatian dalam menjayakan agenda pembebasan ummat di dalam bulan Ramadhan.

Pertama, kerangka pemikiran fiqh al-Islah mendasari ijtihad-ijtihad tertentu dalam membentuk sikap yang bersedia dengan perubahan dan pembaharuan. Dalam usaha untuk melawan fasad (kerosakan) yang Allah ingatkan tangan manusia yang bertanggungjawab, maka proses islah sangat signifikan. Kefasadan yang berlaku hanya boleh diberhentikan dengan adanya pemikiran fiqh al-Islah yang terpandu untuk bergerak dalam kerangka yang lebih luas dan holistik. Menunaikan tanggungjawab membantu golongan yang lebih memerlukan, memberi makan kepada fakir, menyantuni orang-orang tua dan anak yatim adalah lebih utama dilakukan berbanding berselisih rakaat dalam solat terawih sepanjang Ramadhan.

Kedua, melahirkan masyarakat berilmu. Arahan membaca menjadi tonggak terpenting dalam penurunan wahyu pertama di dalam surah al-‘Alaq, 1-5. Dengan adanya ilmu yang sahih (benar), seseorang itu tidak sama seperti haiwan. Namun, dengan ilmu yang batil, mampu menjerumuskan manusia ke tahap yang lebih hina dari haiwan. Al-Quran adalah ilmu dan panduan teragung dalam kehidupan seharian muslim dan manusia umumnya. Hanya dengan ilmu yang benar bersumberkan nas-nas yang sahih akan memastikan amalan yang dilakukan diterima Allah. Amalan dan ibadah yang bertentangan dengan amalan Rasulullah dan berunsurkan bidaah dhalalah bukan sahaja tidak diterima oleh Allah bahkan ia boleh menjadi faktor kemurkaan Allah. Ramadhan adalah bulan Al-Quran, dan ia adalah bulan terbaik untuk memantapkan kefahaman kita terhadap tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran. Adalah kerugian terbesar sekiranya tempoh 30 hari Ramadhan kali ini tidak dimanfaatkan dengan memahami intisari makna ayat Al-Quran.

Ketiga, membangun civil society yang mencaknai isu-isu rakyat dan sebagai penyemak-imbang kepada kerajaan perlu disemarakkan secara meluas. Ini penting dalam memastikan agenda pembebasan ummat dapat dilaksanakan secara adil dan berhikmah. Civil society yang tidak aktif bakal meruntuhkan institusi sosial secara menyeluruh dan perlahan-lahan. Menurut Josef Boehle, pensyarah di Universiti Birmingham, UK menyatakan gerakan civil society adalah agen terpenting dan amat diperlukan dalam projek pembangunan sesebuah negara membangun. Bahkan, civil society yang berasaskan agama sebagai contohnya harus dilibat sama tanpa prejudis dan sangkaan buruk. Dengan kewujudan civil society yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan negara, membuatkan kerajaan akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat (ummat) dan mendapat kepercayaan rakyat seluruhnya. Kepercayaan ummat dan rakyat penting kepada dasar-dasar yang bakal dilakukan. Ini adalah pembebasan tertinggi yang dinantikan ummat di mana penglibatan dan penyertaan mereka diiktiraf dan dihormati.

Kesimpulan

Ruh dan intipati Ramadhan yang suci dan membebaskan ummat perlu diberi penghayatan dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian ummat Islam di Malaysia khususnya. Semangat menghidupkan Ramadhan perlu dirancakkan seperti mana di zaman Nabi Muhammad (saw) dan sahabat selepasnya. Penterjemahan ruh, intipati dan semangat Ramadhan perlu dipandu untuk mencapai pembebasan dari segala kerosakan kepada kebaikan bertunjangkan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Agung. Hanya dengan nasr Allah (bantuan Allah) akan tercapai kemenangan (fath) seperti dinyatakan di dalam surah Al-Fath yang menyorot kemenangan teragung ummat Islam ketika pembukaan kota Mekah.

Sesuai dengan sambutan Ramadhan ini juga marilah kita jadikan bulan ini sebagai titik tolak dan asas pengukuhan Taqwa demi kesejahteraan umat Islam dan pembebasan ummat seluruhnya ke arah kebaikan yang adil dan berhikmah. Hayatilah roh Ramadhan al-Mubarak hanya untuk mendapat keredhaan Allah dan hidupkanlah semarak semangat penghayatan Ramadhan diikuti dengan tiga prinsip – fiqh al-Islah, masyarakat berilmu dan civil society – serta jadikan taqwa sebagai dasar pembebasan ummat ke arah kecemerlangan dunia dan akhirat.

Dengan pembebasan ummat ini seterusnya mencetus inspirasi mencipta Naratif Baharu Malaysia.

Ramadhan Mubarak!

Rujukan

Ahmad al-Raisuni. (2016). Kebebasan dan Pembebasan. Mohd Khairul Anwar Ismail, Trans. Shah Alam: IDE Research Center Sdn. Bhd.

Ibnu ‘Ashur, Muhammad al-Tahir.(1984). Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunis: al-Dar Tunisiyyah.

Imam Izz al-Din ibn Abd al-Salam al-Sulami al-Shafi’i. (2016). Maqasid Puasa Hikmah dan Tujuan Pensyariatannya. Marwan Bukhari A Hamid, Trans. Shah Alam: IDE Research Center Sdn. Bhd.

Boehle, J. (2010). Religious NGOs at the UN and the millennium development goals: An introduction. Global Change, Peace & Security22(3), 275-296.

Muhammad Faisal Abdul Aziz. (2018). Mencerahkan Maqasid Yang Digelapkan. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Wahbah al-Zuhaili. (1991). Tafsir al-Munir. Mesir: Dar al-Fikr.

Zulkifli Hasan. (2015). Welcoming Ramadhan 1436H. http://www.zulkiflihasan.com/2015/06/16/welcoming-ramadhan-1436h/

MALAYSIA YANG BERJIWA BESAR

Tanggal 9 Mei 2018, bakal menjadi hari sejarah besar buat seluruh rakyat Malaysia. Ia bakal menentukan bagaimana halatuju Malaysia untuk lima tahun mendatang. Walaubagaimanapun, ia tertaktluk kepada gabungan atau parti mana pilihan rakyat Malaysia yang dirasakan layak untuk menerajui kepimpinan negara. Dalam tempoh kurang dari 24 jam artikel ini diterbitkan, pilihan yang ada ialah; memilih mengekalkan kerajaan sementara sedia ada (Barisan Nasional), atau kerajaan campuran hasil kerjasama di mana PAS (Gagasan Sejahtera) sebagai pilihan gabungan, atau kerajaan baharu (Pakatan Harapan).

Berdasarkan populasi kependudukan rakyat Malaysia, membuktikan naratif politik dan pilihanraya umum di Malaysia bahawa ‘gabungan’ parti politik yang pelbagai kaum, agama dan etnik adalah adunan terbaik untuk menerajui kepimpinan negara. Ini diperakui oleh setiap parti politik yang bertanding di dalam PRU14, di mana calon yang ditaruhkan dari pelbagai bangsa dan agama. Hatta, sekiranya kemenangan berpihak kepada mana-mana blok gabungan (BN, GS atau PH) tetapi tidak boleh membentuk kerajaan, maka ‘gabungan’ baharu dengan persetujuan baharu adalah pilihan terakhir. Walaubagaimanapun, perlu diingat, kesejahteraan rakyat Malaysia terbanyak adalah pertimbangan terpenting dalam membentuk ‘gabungan’ kerajaan baharu berbanding objektif parti yang terpisah dan tiada persamaan antara mereka.

PRU14 YANG MENGEJUTKAN

Perdana Menteri sementara, DS Mohd Najib Tun Razak telah mengingatkan bahawa PRU14 adalah ‘ibu’ segala pilihanraya. Kejutan seperti pertukaran kepimpinan kerajaan pusat atau negeri boleh berlaku sekiranya tempoh berkempen diambil mudah. Pertukaran kerajaan di peringkat pusat ataupun negeri adalah ‘kejutan’ terbesar untuk semua parti yang bertanding. Namun, sebelum itu, apa yang lebih mengejutkan ialah insiden-insiden yang tidak diduga sepanjang tempoh berkempen PRU14 yang memasuki minit-minit akhir.

Antaranya dipihak PH yang mendapat sokongan penuh dari bekas pimpinan UMNO seperti Tun Daim Zainuddin, Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Dr Rais Yatim, dan terkini Tan Sri Syed Hamid Albar melalui akaun twitternya yang seolah-olah memberi gambaran menyokong agenda PH. Kehadiran tokoh-tokoh besar ini di dalam kempen PH dan ceramah umum sebagai contohnya berjaya menarik ribuan rakyat Malaysia untuk keluar dan mendengar ucapan mereka. Ini boleh dilihat melalui laporan media masa yang merekodkan kehadiran puluhan ribu di Putrajaya, Hulu Kelang, Melaka dan lain-lain. Ini antara kejutan yang tidak disangkakan kerana kali terakhir ceramah umum dengan kehadiran mencecah ribuan orang adalah pada PRU13. Ketika itu kempen PRU13 diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Pakatan Rakyat (PR).

Selain itu, saranan untuk ‘berani’ memilih tanpa perlu rasa takut dari Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) kepada semua anggotanya, antara kejutan yang tidak disangkakan. Bahkan ia memberi gambaran seolah-olah pimpinan agensi kerajaan seperti TLDM tidak ‘bersama’ dengan pimpinan kerajaan sementara BN. Bagi sebahagian yang lain melihat ia seperti memihak kepada pihak penentang BN, iaitu GS dan PH. Kenyataan Panglima TLDM dibuat selepas calon Perdana Menteri PH, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengeluarkan kenyataan rasmi menyeru pengundi pos supaya berani memilih tanpa rasa takut. Ini adalah kerana, ramai beranggapan bahawa undi bukan rahsia dan boleh diketahui siapa yang dipilih, terutama pilihan pengundi pos. Pihak berkuasa seperti PDRM, TLDM, TUDM, wartawan dan warganegara di luar negara adalah antara yang dikategorikan sebagai pengundi pos awal.

Di pihak GS, penyertaan Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz, anak bekas Mursyidul Am PAS dan Menteri Besar Kelantan ke dalam Amanah dan bertanding di Dun Chempaka adalah kejutan terbesar dalam PRU14. Kejutan ini bukan sahaja dirasai oleh ahli PAS dan GS, bahkan seluruh rakyat Malaysia termasuk Cina, India dan kaum-kaum lain di Sabah dan Sarawak. Respon di media sosial dan masyarakat umum menyebut bahawa Ustaz Nik Omar membayangi sahsiah almarhum TGNA yang lembut, berhikmah dan bersahaja dalam ucapan dan peribadinya, terutama aspek penterjemahan prinsip Islam sebagai cara hidup yang penuh rahmah.

Menjelang minit-minit akhir sebelum jam 12 tengah malam 8 Mei 2018, sedarilah pelbagai kejutan lain boleh berlaku. Namun, ‘ibu’ segala kejutan pastilah menjelang 10 Mei 2018 di mana Malaysia bakal memperoleh kepimpinan baharu yang mungkin BN, atau kerajaan campuran GS atau PH.

MALAYSIA DAN JIWA BESAR

PRU adalah medan memilih sesebuah kerajaan baharu yang dipercayai layak untuk menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran negara degan efisien, berintegriti dan cekap. Rayat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dalam setiap pilihan yang dibuat. Namun, ia tidak bermakna kerajaan pasca-PRU boleh menghukum rakyat yang tidak memilih mereka.

Sehubungan itu, partisipasi masyarakat umum dalam politik melalui pilihanraya perlu diiktiraf. Rakyat adalah ‘pelanggan’ yang berhak mendapat layanan terbaik dari kerajaan yang dipilih selepas pilihanraya tamat. Mereka memberi undi kepada parti politik atau pakatan politik yang dipercayai mampu menggalas tanggungjawab dan menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dengan baik dan sempurna untuk tempoh lima tahun mendatang. Berbekalkan semangat dan jiwa besar, dengan penuh harapan mereka memilih kerajaan yang mempu membawa kemajuan, pembangunan dan kestabilan dalam semua aspek keagamaan, ekonomi, sosial, bermasyarakat, keselamatan dan lain-lain. Tiada agenda selain dari ingin melihat kemakmuran Malaysia untuk semua tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan etnik.

Winton Churchill mengingatkan bahawa ‘politics is not a game, but a serious business’. Tersalah percaturan, semua pihak terbeban. Sehubungan itu, membuat pilihan di dalam pilihanraya perlu didatangkan bersama ‘jiwa besar’ yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dan komprehensif untuk semua. Kepentingan memilih kerajaan baharu yang mampu memikul dan melaksana tanggungjawab terhadap rakyat keseluruhannya adalah perkara utama yang perlu diberi perhatian. Ini adalah kerana kerajaan yang dipilih berupaya untuk memberi segala yang rakyat perlukan, dan dalam masa yang sama juga berupaya untuk mengambil semula dari rakyat tanpa perlukan persetujuan. Kennyataan ini selari dengan peringatan dari Thomas Jefferson (1743-1826), penulis utama deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat, ‘a government big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have’.

Atas faktor itu, dalam memilih kerajaan sempena PRU14, rakyat Malaysia perlu berjiwa besar dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Setiap pilihan pasti ada risiko dan kelebihan tersendiri. Namun, yang lebih utama adalah keperluan melihat masa hadapan yang lebih baik untuk generasi mendatang, dengan kepimpinan kerajaan yang boleh menjanjikan ketelusan, kestabilan dan kecekapan mengurus dan mentadbir. Kesemua ini hanya boleh dibuat berpandukan pilihan yang didasari dengan ‘jiwa besar’ yang merdeka dan bebas.

‘Jiwa besar’ inilah menjadi batu asas kepada kepimpinan Nabi Muhammad (saw) ketika pembukaan kota Mekah. Dalam keadaan keseluruhan delegasi muslimin Madinah bersedia untuk merempuh kota Mekah walaupun tanpa senjata, namun kesediaan Nabi Muhammad (saw) untuk bersetuju dengan syarat-syarat musyrikin Mekah telah memberi kemenangan yang besar kepada Islam khususnya dan muslimin amnya sehingga hari ini. Tanpa ‘jiwa besar’ Nabi Muhammad (saw) yang ingin melihat perdamaian dan persefahaman dalam membuat keputusuan politik yang sangat penting ketika itu, pastilah naratif pembukaan kota Mekah akan berlainan pada hari ini.

Berdasarkan pengamatan ringkas, kesediaan Datuk Seri Anwar Ibrahim memaafkan Tun Dr Mahathir Mohamad atas tragedi yang berlaku pada 20 tahun yang lalu, dan menerima pencalonan beliau sebagai calon Perdana Menteri ketujuh, jelas menunjukkan ‘jiwa besar’ DSAI. Beliau lebih mementingkan pemulihan negara, berbanding konflik peribadi terhadap TDM. Inilah kejutan terbesar dalam PRU14. Contoh DSAI yang berjiwa besar ini wajar disambut oleh seluruh rakyat Malaysia dan dibuktikan melalui peti undi.  Dengan merujuk kepada teori ‘alternative future’, ber‘jiwa besar’ adalah faktor utama dalam mengukur tahap keseriusan kita untuk melihat Malaysia yang lebih baik. Diakui bahawa setiap perubahan datang bersama risiko, namun kita perlu berani dan bersedia mengambil risiko untuk memperoleh hasil yang terbaik seperti yang diimpikan ramai. Lebih dari itu, mempelajari dari kesilapan bukanlah perkara keji dan hina, sebaliknya ia adalah sunnah kehidupan yang menuntut setiap manusia untuk bangkit dan menjadi lebih baik.

TUNAIKAN HAK ANDA!

Ayuh rakyat Malaysia, tunaikan hak anda sebagai pengundi dengan mengundi! Barang diingat, siapa pun pilihan kita, ia adalah untuk Malaysia yang lebih baik! Ia untuk kesejahteraan semua agama, kaum dan bangsa! Jika prinsip asas ini dilanggari oleh kepimpinan kerajaan baharu, ketahuilah mereka tidak layak dijadikan pemimpin negara.

Segala kejutan yang berlaku sepanjang tempoh kempen PRU14 adalah berfaktorkan ‘jiwa besar’ yang dipunyai oleh setiap calon yang bertanding. Mereka berjanji untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk kita semua dan Malaysia khususnya.

Tinggal lagi, kita (rakyat Malaysia) yang ber‘jiwa besar’ wajar menunjukkan kepada mereka (parti / pakatan politik) melalui peti undi pada 9 Mei 2018 bahawa kuasa memilih berada ditangan kita. Sesungguhnya, kita (rakyat Malaysia) benar-benar mahukan perubahan yang lebih baik di samping keharmonian antara kaum dan agama kekal dipelihara.

Sebagai khalifah (Al-Baqarah: 30) yang diamanahkan mentadbir bumi dan manusia dengan baik dan adil (Al-Baqarah: 58), dan berupaya juga membuat kerosakan (Al-Rum: 41), di mana hubungan persefahaman antara manusia perlu dipelihara (Al-Hujurat: 13), tanpa merendahkan martabat atau agama lain (Al-An’am: 108), perlu diangkat sebagai tema ‘jiwa besar’ sesebuah masyarakat yang bertamadun dan beragama. Justeru, sekiranya ada pihak yang gagal dalam memahami unjuran Al-Quran ini, ketahuilah mereka berjiwa ‘kecil’, tidak seperti pemuda Kahfi yang diperteguhkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian (Al-Kahfi: 14).

‘Jiwa besar’ mesti berani untuk mencipta masa depan yang baru. Seperti ungkapan Abraham Lincoln, ‘the best way to predict the future is to create it’.

Ayuh, bangkit rakyat MALAYSIA!

 

Mohd Faridh Hafez Mhd Omar

Calon PhD di universiti tempatan

I’m born again!

Why do I have a blog?

This is a question that I should ask myself 10 years ago when I am officially decided to write. But, at 21, some of our decision does not carry any purpose, either objective. To not left behind and not to be looking outdated is the main cause that those decisions are irrational and illogical.

Maturity is by growth. Even to some it would come early. But, as common people perceived, “it is better late than never”.

Praises to Allah, I do realize that the future is lies on ourself, not others. And do not forget to make a du’a to Allah, as He is the perfect guidance.

To make it short, I am born again!

In writing and setting my purpose of life perspective.

Therefore, as you can see (not yet in this post), I am clearly determined to manage this blog as a “Blog of Wisdom”. Not an emotional one. InsyaAllah.

Please, make du’a for me, and may this blog reach out to readers and benefit them in whatever ways of thinking and mind is recognized and inspired.

Allah promises in Al-Mujadalah:11;

58_11

Translation:

O you who have believed, when you are told, “Space yourselves” in assemblies, then make space; Allah will make space for you. And when you are told, “Arise,” then arise; Allah will raise those who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with what you do.

Today, I’m born again!

Thank you.

RAMADHAN 1437H DAN REFLEKSI HIKMAH

 

Tanpa sedar, ketika artikel ini ditulis, sudah 29 hari Ramadhan kita lalui. Begitu pantas masa berputar. Pastinya Ramadhan tidak meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Ramadhan. Atau mungkin sebahagian dari kita sudah pun melupakannya.

Di Malaysia pelbagai istilah institusi cuba disandarkan pada bulan Ramadhan yang mulia ini. Antaranya seperti Sekolah Ramadhan, Madrasah Ramadhan atau Universiti Ramadhan. Ketiga-tiga konotasi ini menjurus kepada satu objektif yang disepakati oleh semua iaitu ia sebagai medan tarbiyah, mendidik dan muhasabah. Ramadhan bulan mendidik, tarbiyah dan muhasabah nafsu manusia Ia bukan hanya kepada kanak-kanak sahaja, tetapi ia melangkaui jangkauan umur termasuk dewasa dan warga emas. Nafsu tidak mengenal usia dan siapa.

Sebab itu, seperti yang disebut oleh Imam ‘Izz Al-Din Ibn Abd. Salam di dalam kitabnya “Maqasid Al-Sawm”, pada fasal pertama, TAQWA merupakan objektif (maqasid) utama yang wajib dicapai dan diraih oleh setiap muslim. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah: 183:

Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.

Ertinya:- berpuasa di bulan Ramadhan dapat melahirkan insan yang bertaqwa dan seterusnya mencegah dirinya dari menjadi bahan bakar api neraka. TAQWA menurut Saidina Ali ialah hadirnya perasaan gentar dan takut kepada Allah swt dengan patuh dan taat kepada segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.

Sekiranya setiap kita berjaya bergraduasi dari Universiti Ramadhan ini dengan pangkat  kelas pertama TAQWA, hasil dari proses didikan, tarbiyah dan muhasabah nafsu selama 30 hari, pastilah output akhlaq, ibadah dan aqidah terpelihara dan tetap istiqamah di atas jalan kebenaran. Selanjutnya, Muslim yang bersifat “karamah insaniah” berjaya dilahirkan dan layak memikul tugas khalifah – pentadbir urus hal ehwal dunia tanpa merosakkannya.

 

Puasa dan  Muslim Malaysia

Melihat ke belakang, sebagai contoh isu utama yang acapkali dibincangkan oleh Muslim di Malaysia (bulan Ramadhan) ialah bilangan rakaat terawih, niat puasa harian atau sebulan, zakat fitrah melalui ‘amil atau terus kepada sasaran dan pelbagai lagi. Bahkan, kadang-kadang ia membawa kepada perbincangan yang bercakaran sesama sendiri. Lebih teruk lagi saling menuduh dengan kata-kata yang kesat dan keji. Tidak hanya tuduhan tadi dilontarkan di dalam ceramah-ceramah agama di rumah Allah (masjid), bersambung lagi di medan terbuka seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan bermacam lagi. Hilang sudah ruh Ramadhan yang membawa rahmat dan berkat dalam diri setiap dari kita.

Yang ada hanya marah-marah.

Namun, untuk Ramadhan 1437H kali ini, isu baru berjaya dimanipulasikan oleh setengah pihak dari kita. Ia berkaitan isu wanita yang uzur. Kata mereka, golongan ini wajarlah diberi ruang untuk menjamu selera secara terbuka. Situasi makan sorok-sorok, makan di bawah meja, makan di dalam kereta atau tahan lapar demi orang yang berpuasa sudah tidak boleh diterima lagi. Ia adalah penindasan. Menafikan hak yang telah diberikan kelonggaran (rukhsah) oleh Tuhan adalah sesuatu yang tertolak.

Itulah manusia, hanya berbicara tentang hak sendiri. Lupa untuk menggunakan akal dan fikiran memahami akan hak yang dicipta oleh AL-HAQ. Apakah hak Allah? Apakah hak Ramadhan?

Sudah jelas bahawa TAQWA itu adalah hak Allah yang wajib dicapai bagi semua Muslim. Puasa di bulan Ramadhan merupakan jalan terbaik yang telah disediakan khusus oleh Allah untuk kita mencapai status TAQWA tersebut. Tiada alasan untuk tidak mencapainya kerana ia merupakan janji Allah. Kamu puasa, maka kamu akan tergolong sebagai muttaqin di akhirnya.

Seperti yang disebut awal tadi, Ramadhan adalah bulan mendidik, tarbiyah dan muhasabah nafsu. Makan itu dorongan nafsu. Orang yang tiada nafsu makan, dia akan berpuasa atau menahan diri dari makan sesuatu.

Melihat kepada objektif Ramadhan – TAQWA – satu persoalan; dimanakah perginya sifat TAQWA dalam diri kamu yang menyebabkan kamu gagal mengawal nafsu makan kamu? Ini bukan tahun pertama kamu berpuasa, dan kamu bukan anak kecil. Kamu berakal dan mumayyiz, mampu berfikir dan buat pilihan baik dan buruk. Mampu beradab dan menghormati yang lain. Bukan mementingkan diri sendiri.

Buat pilihan, hak kamu atau hak Allah yang lebih utama?

Sabda Nabi Muhammad saw: “Sekiranya manusia benar-benar menyedari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadhan ini, pastinya mereka akan mengharapkan supaya sepanjang tahun adalah Ramadhan

Menghormati dan beradab kepada orang yang berpuasa merupakan objektif Ramadhan hasil dari tarbiyah dan muhasabah.

Jikan masih ingin sanggah, esok-esok “bersamalah” dengan isteri atau suami anda di tengah-tengah taman atau jalan. Bukankah Allah sudah halalkan antara kamu selepas nikah. Hak kamu juga bukan?

 

Puasa dan Dunia

Ramadhan adalah bulan mulia buat Muslim seantero dunia. Ia tidak khusus kepada mana-mana negara dan bangsa. Kamu Muslim, maka wajib ke atas kamu berpuasa dan mencapai status TAQWA. Maka sepatutnya Ramadhan dirai dengan rahmah dan tamah. Bukan pergaduhan dan marah.

Ramadhan dicemari dengan hak manusia yang salah.

Turki sekali lagi digegarkan dengan serangan bom di tempat awam pada 29 Jun lalu. Lapangan Terbang Ataturk menjadi sasaran kali ini. Dianggarkan 23 orang awam didapati terbunuh. IS dan Al-Qaeda dikatakan pihak yang dikaitkan mendalangi serangan bom kali ini. Ini adalah kali ke-5 atau ke-6 Turki diserang sepanjang 2016.

Begitu juga di Dhaka, Bangladesh dimana sebuah restoran dibom dan telah membunuh 20 orang awam. Menurut laporan Telegraph, IS mengakui bertanggungjawab terhadap serangan tersebut.

Sebuah pusat beli belah di Baghdad, Iraq juga diserang dengan letupan bom pada 2 Julai lepas. Dianggarkan 125 orang awam terbunuh dalam kejadian tersebut. IS sekali lagi menyatakan bertanggungjawab ke atas serangan tersebut.

Samada IS atau Al-Qaeda, kedua-duanya mengakui Muslim, memperjuang kebenaran Islam. Katanya ia adalah hak dan tanggungjawab mereka memusnahkan toghut.

Lupakah mereka akan hak Allah yang suka kepada keamanan? Lupakah mereka akan hak Allah sebagai Al-Hakim kepada tindakan mereka yang membunuh orang awam?

Pada penilaian ramai ilmuan, Prof. Dr. Tariq Ramadhan, Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Syeikh Bin Bayyah, mereka bersepakat bahawa IS dan Al-Qaeda adalah pelampau agama Islam. Mereka ini wajar ditolak dan tidak boleh berkerjasama dengan mereka.

Pembunuhan di dalam bulan Ramadhan tidak sepatutnya berlaku. Ramadhan bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan keberkatan. Sewajarnya persaudaraan, berkasih sayang dan ,menghormati disebarluaskan.

Allah menyatakan di dalam surah Al-Maidah:32

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan kerana orang itu (membunuh) orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada meraka Rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu bersungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerosakan di muka bumi.

 

Jelas, tiada seorang Nabi pun yang membawa mesej kerosakan dan pembunuhan tanpa sebab ketika mereka diutus oleh Allah kepada setiap ummat mereka. Bahkan mesej keselamatan, keamanan dan keadilan yang diperjuangkan oleh Nabi-nabi terdahulu berpaksi Tauhid mengEsakan Allah yang satu, tidak kepada makhluk selainnnya.

 

Puasa dan Refleksi Hikmah

Ramadhan 1437H sudah hampir melabuh tirainya. Ketika artikel ini ditulis, Ramadhan berbaki satu hari lagi. Boleh ditaakulkan bahawa setiap Muslim yang berpuasa dan yang tidak, sudah bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Syawal dengan penuh rasa gembira dan bahagia.

Mengejar malam Al-Qadr dan tadarus Al-Quran mungkin sudah dilupakan.

Berbaju baru atau lama bukanlah ukuran kemenangan menyambut kedatangan Syawal. Nabi Muhammad (saw) menegaskan kemenangan yang benar-benar memaknai seorang Muslim selepas berakhirnya Ramadhan ialah bilamana dia berjaya menterjemahkan TAQWA dalam kehidupan seharian untuk 11 bulan mendatang. TAQWA merupakan sebaik-baik persediaan untuk bertemu Tuhan. Dan dalam masa sama TAQWA tadi dapat dirasai oleh orang-orang sekeliling dengan sifat-sifat rahmah, berkasih sayang dan bersaudara, bukan marah-marah dan berperang.

Ramadhan merupakan sebaik-baik bulan untuk mendidik, tarbiyah dan muhasabah. Nafsu adalah musuh utama kepada Taqwa. Maka wajarlah setiap dari kita memaksimakan usaha mengikat kemahuan nafsu yang boleh menggila di dalam bulan yang mulia ini. Jika dibenarkan nafsu mengganas ketika Ramadhan, apalah lagi yang boleh diharap pada bulan-bulan lain untuk mendidik, tarbiyah dan muhasabah nafsu tadi.

Justeru, setiap kali datangnya Ramadhan, kutiplah seberapa banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Ia boleh hadir dalam pelbagai rupa dan cara. Sebagai insan  yang dikurniakan akal, berfikirlah dan lakukan refleksi. Ia mampu untuk mengubah pandangan alam kita terhadap kehidupan yang sebenar yang sedang menanti kedatangan kita yang tidak pasti bila. Tetapi ia abadi. Itulah sebaik-baik pengakhiran.

 

Salam Ramadhan Kareem

Salam Syawal Eid Al-Fitri

 

Faridh Omar

29 Ramadhan 1437

1230

eid_fitr_1437_h_-_2016_desktop_wallpaper

Generasi Muda Muslim : JuruUbah Ummah Sejagat

"Inna Solati wa Nusuki wa Mahyaya wa Mamati Lillahi Rabbi al-'Alamin"

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang.

 

Kita telah menjejaki ke angka 54 dalam meraikan kemerdekaan negara dari cengkaman penjajah. Pada tahun ini tema yang dipilih adalah “Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera”. Adakah generasi muda pada hari ini bersedia untuk ditransformasikan menjadi generasi yang berwibawa dan dihormati oleh dunia? Apakah intipati transformasi bagi generasi muda? Sudah tentulah idealisme. Tanpa idealisme yang dijunjung dan menjadi landasan perjuangan generasi muda, kita telah pun mati sebelum masanya. Kata bijak pandai ‘orang tua kaya pengalaman, orang muda kaya impian’.

Justeru itu, idealisme akan memastikan citra kepemudaan terus unggul. Idealisme membuatkan generasi muda tahan tempur, bertembung dengan segala cabaran zaman dan ancaman lingkungan dengan penuh keazaman dan keyakinan. Inilah yang dikenali sebagai reformasi diri. Reformasi bermaksud satu perubahan yang menyeluruh ke arah kebaikan yang meliputi sistem keyakinan, pemikiran dan cara bertindak agar transformasi yang berlaku adalah satu perubahan bentuk dan penampilan yang unggul dan tulen. Inilah yang disebut dalam al-Quran sebagi ‘Taghyir  Al-Nufus’, yakni reformasi diri. Ia menjadi prasyarat kepada perubahan nasib sesuatu kaum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat kesebelas surah al-Ra’ad :
“ Tidak berubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri…”

Inilah yang berlaku ke atas diri para sahabat. Kisah Umar al-Khatab misalnya ketika beliau belum memeluk Islam. Umar bin Al-Khattab adalah satu individu yang begitu kuat memperjuangkan nilai-nilai konvensional masyarakat jahiliyah. Beliau amat kuat memerangi dakwah Rasulullah s.a.w, lantaran melihat risalah yang dibawa oleh Baginda merupakan gugatan dan ancaman terhadap ‘status quo’ masyarakat jahiliyah ketika itu.

Siapa yang tidak mengetahui kisah Saidina Umar, beliau tidak teragak-agak menimbus anak perempuannya hidup-hidup kerana mempercayai bahawa anak perempuan akan membawa keaiban dalam kehidupannya kelak. Begitu juga dengan kebengisan yang ditunjukkannya dalam penentangan terhadap risalah Rasulullah.

Tapi segala kebengisan, kekejaman dan keangkuhan Umar Al-Khatab, akhirnya lebur apabila membaca lembaran wahyu Ilahi. Langkah yang bermula dengan niat mahu membunuh Rasulullah bertukar menjadi langkah untuk mengungkap penyaksian terhadap kebenaran Risalah. Bermula dari hari itu, perubahan yang berlaku pada diri Umar amat ketara. Kegagahan dan kecerdasannya banyak membantu perjuangan Baginda. Kehebatan pentadbiran dan kecekapan pengurusannya mengkagumkan banyak pihak.

Begitulah kesan risalah yang dibawa Rasulullah. Penerimaan Umar terhadap kebenaran Islam bukan sahaja merubah diri beliau tetapi juga menghadirkan keberanian para sahabat untuk berdakwah secara terang-terangan. Risalah yang mengakar dalam urat nadi Umar telah menukar pandangan hidup beliau untuk mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada ummah.

Kita juga tidak lupa dengan kisah Bilal bin Rabbah. Ungkapan lemah “Ahad, Ahad, Ahad”, di bawah terik pancaran matahari di tengah padang pasir adalah ungkapan yang lahir dari jiwa yang telah disinari hidayah. Beliau dipandang hina kerana warna kulitnya yang hitam legam dan statusnya sebagai hamba abdi. Beliau dilihat tidak mempunyai sebarang keistimewaan dan kepandaian, sehingga dia menerima segala sosok kejian dan cemuhan.

Mengimpikan Kepimpinan Khilafah Islamiyyah...

Pancaran hidayah telah mengangkat martabat Bilal dari kehinaan hamba manusia kepada kemuliaan hamba Allah. Dari pelosok kekejian kepada kemuliaan insan. Demikianlah kesan risalah kepada Bilal ibn Rabbah.

Rasulullah s.a.w telah melakukan kejuruteraan masyarakat, dengan membina peribadi-peribadi unggul Baginda membina Daulah Islamiyah. Pembinaan masyarakat mesti didokongi oleh keunggulan peribadi ahli masyarakat tersebut. Ini merupakan pra syarat yang utama yang perlu dipenuhi jika mahu melihat perubahan secara total.
Kebijaksanaan Rasulullah semakin terserlah ketika memimpin masyarakat di Madinah.

Baginda memilih pembinaan masjid sebagai satu tanda dan mesej bahawa hubungan kemasyarakatan dan negara akan sia-sia tanpa ikatan yang teguh dengan Allah. Masjid dijadikan sebagai pusat pentadbiran, masjid dijadikan tempat beribadah kepada Allah.

Rasulullah menekankan perubahan mestilah bermula dari diri. Perubahan yang bertaklidkan orang lain adalah perubahan yang rapuh dan mudah runtuh. Perubahan mestilah dimulakan dengan merubah cara befikir. Cara berfikir hanya akan berubah jika tanggapan terhadap kehidupan diubah.

Menerima kefanaan kehidupan duniawi merupakan intipati ajaran Rasulullah. Maka tidak hairan jika kerajaan Rasulullah adalah kerajaan yang ‘low cost’. Para sahabat tidak terikat dengan kemewahan hidup, apatah lagi melihat cara hidup Rasulullah yang serba sederhana.
Rasulullah mengubah nilai kehidupan. Dari nilai yang bersifat sementara kepada nilai yang bersifat abadi. Nilai inilah yang membuatkan para sahabat menjadi generasi al-Quran yang unik. Mereka tidak terhegeh-hegeh mencari habuan dan kemuliaan dunia tetapi mengejar dengan bersungguh-sungguh keredhaan Allah s.w.t.
Justeru itu tidak hairan kenapa bantuan Allah menerpa tiba memberkati perjuangan Baginda kerana syarat yang terkandung dalam Surah al-Ra’d, bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka telah pun dipenuhi.

Maka berlakulah perubahan seperti yang dijanjikan Allah. Dari jejak sejarah perjuangan Baginda, dapat kita pelajari bahawa tranformasi masyarakat mestilah didahului dengan reformasi diri. Konsep taghyir al-nufus seperti yang disarankan al-Quran amat relevan dalam kita meraikan 2 kemerdekaan iaitu kemerdekaan dari taklukan penjajah dan dari taklukan hawa nafsu.
Taghyir al-nufus meliputi perubahan nilai kepercayaan, cara berfikir dan kaedah berkerja. Ia adalah perubahan total yang menjadi teras sebarang usaha pembaikan. Jika gagal dilaksanakan; usaha pembaikan hanya sekadar usaha yang kosmetik dan tidak akan mampu berhadapan dengan cabaran zaman dan halangan lingkungan.
Dari sirah perjuangan Rasulullah s.a.w, dapat kita tekuni bahawa perubahan memerlukan contoh teladan yang praktikal.

Rasulullah yang menjadi sumber inspirasi perjuangan para sahabat, telah memberikan satu lagi kekuatan iaitu kekuatan qudwah hasanah. Qudwah hasanah yang dipamerkan Baginda memberikan kesan berganda terhadap nilai perjuangan. Pantang Baginda untuk tidak mengotakan apa yang disabda, pantang Baginda tidak mendahului segala perintah yang telah terpateri.

Inilah perubahan yang perlu dilakukan oleh generasi muda. Ia adalah formula yang mesti kita jejaki dalam agenda perubahan ummah. ‘Taghyir al-nufus’ (reformasi diri) dan kekuatan qudwah hasanah (suri teladan yang unggul dan praktikal) adalah dua elemen terpenting jika kita bercita-cita menjadi juru ubah ummah.

Source : http://abim.org.my/component/content/article/27-artikel-pilihan/229-generasi-muda-muslim–juruubah-ummah.html (Nukilan Presiden ABIM ke 8)